artykuł nr 1

Informacja na temat zakupu sprzętu

Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie informuje, że w dniu 23.12.2020r. w drodze przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „ Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego” zakupił sprzęt (m.in. ciągnik rolniczy, przyczepę, kosiarkę bijakową). Na w/w sprzęt uzyskano pożyczkę ze środków WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 300.000,00 zł.

 

 

„Dofinansowano ze środków

Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Łodzi”

 

Zakupiony sprzęt pozwoli na poprawę utrzymania zieleni przydrożnej w tym min. wykaszanie traw i chwastów, wycinanie odrostów i zakrzaczeń na poboczach, rowach i trawnikach oraz pielęgnacje drzew w pasie drogowym. Zabiegi te będą przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się chwastów i chorób roślin oraz w znacznym stopniu podniesiona zostanie estetyka dróg powiatowych i wyeksponowane walory ekologiczne powiatu opoczyńskiego.

http://www.wfosigw.lodz.pl

artykuł nr 2

Ogłoszenie -Sprzedaż koparko-ładowarki

obrazek
artykuł nr 3

Informacja o planowanych inwestycjach i możliwościach wybudowania kanału technologicznego

obrazek
artykuł nr 4

Informacja o planowanych inwestycjach i możliwościach wybudowania kanału technologicznego

obrazek
artykuł nr 5

Informacja na temat zakupu sprzętu

obrazek