Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2023-05-09 16:26
Dział: Informacje ogólne » Sprawozdania finansowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rok 2022.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2023-05-09 16:26
Dział: Informacje ogólne » Sprawozdania finansowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rok 2022.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2023-05-09 16:25
Dział: Informacje ogólne » Sprawozdania finansowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rok 2022.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2023-05-09 16:25
Dział: Informacje ogólne » Sprawozdania finansowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rok 2022.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2023-05-09 16:24
Dział: Informacje ogólne » Sprawozdania finansowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rok 2022.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2023-05-09 16:23
Dział: Informacje ogólne » Sprawozdania finansowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rok 2022.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2023-05-09 16:22
Dział: Informacje ogólne » Sprawozdania finansowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rok 2022
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2023-05-09 16:21
Dział: Informacje ogólne » Sprawozdania finansowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Rok 2022
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2023-04-01 08:31
Dział: Dostępność » Deklaracja dostępności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja dostępności.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2023-03-31 15:47
Dział: Informacje ogólne » Kontrola zarządcza
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2022 r..
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2023-03-31 15:46
Dział: Informacje ogólne » Kontrola zarządcza
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2022 r.
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2023-03-30 07:10
Dział: Informacje ogólne » Strona Główna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2023-03-28 10:20
Dział: Informacje ogólne » Strona Główna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2023-03-09 14:54
Dział: Petycje » Petycje » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja sprawie planowanej inwestycji pn. "Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z droga powiatową nr 3107E Strzelce -Błogie
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2023-02-15 10:13
Dział: Petycje » Petycje » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja sprawie planowanej inwestycji pn. "Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z droga powiatową nr 3107E Strzelce -Błogie
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2023-02-15 10:08
Dział: Petycje » Petycje » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja sprawie planowanej inwestycji pn. "Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z droga powiatową nr 3107E Strzelce -Błogie
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2023-02-15 09:57
Dział: Petycje » Petycje » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja z dnia 7.02.2023 w sprawie planowanej inwestycji pn. "Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z droga powiatową nr 3107E Strzelce -Błogie
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2023-02-15 09:56
Dział: Petycje » Petycje » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Petycja z dnia 7.02.2023 w sprawie planowanej inwestycji pn. "Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z droga powiatową nr 3107E Strzelce -Błogie
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2023-02-15 09:30
Dział: Petycje » Petycje
Opis zmian: dodanie artykułu: Petycje
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2023-02-15 09:28
Dział: Petycje » Petycje
Opis zmian: usunięcie artykułu: Petycje
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2023-02-15 09:26
Dział: Petycje » Petycje
Opis zmian: dodanie artykułu: Petycje
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2023-02-13 12:50
Dział: Inne » Redakcja BIP
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Redakcja BIP
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2023-02-13 12:48
Dział: Inne » Zimowe Utrzymanie Dróg » Standardy Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Standardy Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2023-01-11 10:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia/2023 rok » Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2023.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2023-01-11 10:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia/2023 rok » Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2023
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2022-12-20 16:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia/2022 rok » Zamówienia powyżej 130.000 zł - Ogłoszenia o zamówieniu » Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2023-2025
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2022-12-20 16:31
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia/2022 rok » Zamówienia powyżej 130.000 zł - Ogłoszenia o zamówieniu » Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2023-2025
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2022-12-14 15:20
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia/2022 rok » Zamówienia powyżej 130.000 zł - Ogłoszenia o zamówieniu » Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2023-2025
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2022-12-14 15:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia/2022 rok » Zamówienia powyżej 130.000 zł - Ogłoszenia o zamówieniu » Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2023-2025
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2022-12-14 09:21
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia/2022 rok » Zamówienia powyżej 130.000 zł - Ogłoszenia o zamówieniu » Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2023-2025
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW
Wykonanie: Dorota Białas