Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2021-01-19 09:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia/rok 2020 » Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych » Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce - Błogie
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2021-01-19 09:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia/rok 2020 » Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych » Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce - Błogie
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2021-01-15 13:33
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia/rok 2020 » Informacje z otwarcia ofert » Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2021-01-15 13:33
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia/rok 2020 » Informacje z otwarcia ofert » Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2021-01-14 09:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia/rok 2020 » Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu » Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedź na zapytanie
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2021-01-14 09:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia/rok 2020 » Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu » Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan
Opis zmian: dodanie artykułu: Odpowiedź na zapytanie
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2021-01-14 08:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia/rok 2020 » Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu » Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Modyfikacja SIWZ
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2021-01-14 08:43
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia/rok 2020 » Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu » Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan
Opis zmian: dodanie artykułu: Modyfikacja SIWZ
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2021-01-11 14:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia/rok 2020 » Informacje z otwarcia ofert » Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce -Błogie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJ Z OTWARCIA OFERT
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2021-01-11 14:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia/rok 2020 » Informacje z otwarcia ofert » Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce -Błogie
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJ Z OTWARCIA OFERT
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2020-12-30 13:35
Dział: Aktualności » Informacje
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja na temat zakupu sprzętu
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2020-12-30 12:48
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia/rok 2020 » Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu » Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce ? Błogie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce - Błogie
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2020-12-30 12:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia/rok 2020 » Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu » Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce ? Błogie
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce - Błogie
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2020-12-22 15:00
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia/rok 2020 » Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu » Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2020-12-22 14:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia/rok 2020 » Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu » Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2020-12-22 14:58
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia/rok 2020 » Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu » Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2020-12-22 14:58
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia/rok 2020 » Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu » Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2020-12-22 14:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia/rok 2020 » Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu » Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2020-12-22 14:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia/rok 2020 » Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu » Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2020-12-22 14:54
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia/rok 2020 » Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu » Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2020-12-22 14:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia/rok 2020 » Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu » Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2020-12-22 14:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia/rok 2020 » Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu » Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan
Opis zmian: dodanie artykułu: Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2020-12-21 08:19
Dział: Informacje ogólne » Strona Główna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2020-12-09 15:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia/rok 2020 » Zamówienia powyżej 30.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania » Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2020-12-09 15:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia/rok 2020 » Zamówienia powyżej 30.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania » Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2020-12-09 11:32
Dział: Procedury i formularze załatwiania spraw » Zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklamy, uzgodnienie zjazdu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zajęcie pasa
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2020-12-07 12:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia/rok 2020 » Informacje z otwarcia ofert » Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2020-12-07 12:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia/rok 2020 » Informacje z otwarcia ofert » Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2020-12-04 16:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia/rok 2020 » Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu » ?Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego?
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odpowiedzi na zapytania 2
Wykonanie: Dorota Białas
Data: 2020-12-04 16:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia/rok 2020 » Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu » ?Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego?
Opis zmian: dodanie artykułu: Odpowiedzi na zapytania 2
Wykonanie: Dorota Białas