Statystyki odwiedzin strony BIP

Dostępność
   Deklaracja dostępności395
   Raporty o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami484
Informacje ogólne
   Strona Główna 65150
   Dane teleadresowe12593
   Statut 2692
     Uchwała Nr XXXVI/280/10 Rady Powiatu z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie1608
   Przedmiot działania2743
   Struktura organizacyjna3978
   Kadra kierownicza6257
   Sprawozdania finansowe2702
   Nadzór nad ZDP3120
   Regulamin pracy2579
   Kontrola zarządcza2454
Aktualności
   Informacje22117
     Ogłoszenia 2021168
    ›    Ogłoszenie o opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr3107E Strzelce Błogie"235
     Ogłoszenia 2018372
    ›    Sprzedaż samochodu ciężarowego Ford Transit 2.4DI nr rej EOP18VH rok produkcji 2003530
     Ogłoszenia 2017443
     Ogłoszenia 2013908
    ›    Sprzedaż pojazdu-samochód ciężarowy Ford Transit 2,5 TD1093
    ›    Sprzedaż pojazdu: Samochód ciężarowy Ford Transit 2,5 TD, nr rej. EOP N836, rok produkcji 1998 1021
    ›    Sprzedaż pojazdu: Samochód ciężarowy Ford Transit 2,5 TD, nr rej. EOP N836, rok produkcji 1998916
    ›    Sprzedaż pojazdu: Samochód ciężarowy Ford Transit 2,5 TD, nr rej. EOP N836, rok produkcji 1998955
    ›    Sprzedaż pojazdu: Samochód ciężarowy Ford Transit 2,5 TD, nr rej. EOP N836, rok produkcji 1998922
   Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg346
   Program Naprawy Dróg Powiatowych w latach 2012-20142145
   Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych2191
   Utrudnienia w ruchu2048
   Ostrzeżenia i komunikaty1843
Zimowe Utrzymanie Dróg
   Ważne telefony1822
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia/2023 rok500
     Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2023109
   Zamówienia/2022 rok1178
     Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2022407
     Zamówienia powyżej 130.000 zł - Ogłoszenia o zamówieniu4941
    ›    Remont dróg powiatowych: nr 3111E w m. Janów Karwicki, nr 3111E na odcinku Bielowice - DK 12, nr 3101E w m. Międzybórz, nr 3114E na odcinku Różanna - Karwice, nr 3117E w m. Parczów.78
    ›    Roboty budowlane "Remont drogi powiatowej nr 3116E na odcinku Stawowice-Kolonia - Radwan"69
    ›    Ogłoszenie o zamówieniu dostawy: Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2022/2023109
    ›    Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2022/2023139
    ›    Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg powiatowych w ilości 100Mg z transportem i rozładunkiem312
    ›    Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2023-202571
     Informacje z otwarcia ofert512
     Zamówienia powyżej 130.000 zł - Powiadomienie o wynikach 299
     Zamówienia powyżej 130.000 zł - Ogłoszenia o udzieleniu 198
     Zamówienia powyżej 130.000 zł - Ogłoszenia o przetargach 1780
   Zamówienia/2021 rok1702
     Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2021 rok580
     Zamówienia powyżej 130.000 zł - Ogłoszenia o zamówieniu4064
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3120E Żarnów- Czerskona odcinku Zdyszewice Czersko534
    ›    Remont dróg powiatowych - nr 3104E na odcinku Ziębów - Modrzew wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3101E w m. Ziębów,- nr 3117E w miejscowości Ostrów418
    ›    Remont drogi powiatowej nr 4328E na odcinku Małe Końskie- Marianka485
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3124E na odcinku Tomaszów - Kamieniec i przez m. Siedlów338
    ›    "Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2021/2022"272
    ›    Budowa i przebudowa 11 przejść dla pieszych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu opoczyńskiego603
     Informacje z otwarcia ofert759
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3120E Żarnów- Czerskona odcinku Zdyszewice Czersko372
    ›    Remont dróg powiatowych - nr 3104E na odcinku Ziębów - Modrzew wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3101E w m. Ziębów,- nr 3117E w miejscowości Ostrów373
    ›    Remont drogi powiatowej nr 4328E na odcinku Małe Końskie - Marianka546
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3124E na odcinku Tomaszów - Kamieniec i przez m. Siedlów 181
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2021/2022164
    ›    Budowa i przebudowa 11 przejść dla pieszych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu opoczyńskiego183
     Zamówienia powyżej 130.000 zł - Powiadomienie o wynikach 496
     Zamówienia powyżej 130.000 zł - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia458
     Zamówienia powyżej 130.000 zł - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych268
   Zamówienia/rok 2019770
     Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019760
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu642
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2019/2020637
     Informacje z otwarcia ofert493
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2019/2020548
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania450
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2019/20201297
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia460
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych511
   Zamówienia/rok 20182155
     Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018612
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu1670
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Prucheńsko Duże970
    ›    Remont dróg powiatowych:Nr 3111E w m. Bielowice Nr 3111E w m. Janów Karwicki Nr 3114E w m. Karwice Nr 3100E na odcinku Gapinin granica powiatu i województwa Nr 3106E w m. Błogie Szlacheckie Nr 3106E w m. Małe Końskie1000
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Trzebina607
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Trzebina - uwaga zmiany!!2042
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2018/2019616
    ›    Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2019-20221779
     Informacje z otwarcia ofert924
    ›    INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Prucheńsko Duże594
    ›    Informacja z otwarcia ofert :Remont dróg powiatowych:Nr 3111E w m. Bielowice Nr 3111E w m. Janów Karwicki Nr 3114E w m. Karwice Nr 3100E na odcinku Gapinin granica powiatu i województwa Nr 3106E w m. Błogie Szlacheckie Nr 3106E w m. Małe Końskie670
    ›    Informacje z otwarcia ofert: Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Trzebinia687
    ›     Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2018/2019579
    ›    INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - "Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2019-2022602
      Zamówienia powyżej 30.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania761
    ›     Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Prucheńsko Duże605
    ›    Remont dróg powiatowych:Nr 3111E w m. Bielowice Nr 3111E w m. Janów Karwicki Nr 3114E w m. Karwice Nr 3100E na odcinku Gapinin granica powiatu i województwa Nr 3106E w m. Błogie Szlacheckie Nr 3106E w m. Małe Końskie612
    ›    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Trzebinia579
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2018/20191325
    ›    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: "Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2019-2022"520
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia736
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych531
    ›     Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Trzebina530
   Zamówienia/rok 20172077
     Informacje z otwarcia ofert593
    ›    Informacje z otwarcia ofert- Rozbudowa drogi powiatowej nr3111E w m Bielowice699
    ›    Informacja z otwarcia ofert-Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2017/2018841
     Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017828
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu2162
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice1635
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2017/2018798
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania997
    ›     Rozbudowa drogi powiatowej nr3111E w m Bielowice597
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2017/20181236
      Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia911
    ›     Rozbudowa drogi powiatowej nr3111E w m Bielowice635
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych764
   Zamówienia/rok 20162164
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu2105
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola. Etap I przez m. Stawowice1616
    ›    Rozbiórka mostu i budowa przepustu przez rzekę Ciek Przyłęk w ciągu drogi powiatowej nr 3118E w miejscowości Przyłęk1404
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice. Etap I w m. Szadkowice.998
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2016/2017 w podziale na 12 zadań.646
    ›    Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego899
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania975
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola. Etap I przez m. Stawowice837
    ›    Rozbiórka mostu i budowa przepustu przez rzekę Ciek Przyłęk w ciągu drogi powiatowej nr 3118E w miejscowości Przyłęk701
    ›     Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice. Etap I w m. Szadkowice.875
    ›     Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2016/2017 w podziale na 12 zadań.3511
    ›    Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego733
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia956
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola. Etap I przez m. Stawowice743
    ›    Rozbiórka mostu i budowa przepustu przez rzekę Ciek Przyłęk w ciągu drogi powiatowej nr 3118E w miejscowości Przyłęk654
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice. Etap I w m. Szadkowice.667
    ›    Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego633
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych699
   Zamówienia / rok 201512208
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu2068
    ›    Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych nr 3114E w m. Karwice, nr 3140E w m. Dęba i nr 3109E w m. Libiszów1044
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew- Ruszenice. Etap II1639
    ›    Remont drogi powiatowej nr 1502E w m. Irenów1163
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3115E i 3116E ul. Świerczewskiego w miejscowości Białaczów. Etap I odcinek od skrzyżowania z ulicą Sobieńską do skrzyżowania z ulicą Polną .821
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2015/2016739
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2015/20161194
    ›    Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2016-2018688
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania1067
    ›     Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych nr 3114E w m. Karwice, nr 3140E w m. Dęba i nr 3109E w m. Libiszów997
    ›     Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew- Ruszenice. Etap II1015
    ›    Remont drogi powiatowej nr 1502E w m. Irenów1117
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3115E i 3116E ul. Świerczewskiego w miejscowości Białaczów. Etap I odcinek od skrzyżowania z ulicą Sobieńską do skrzyżowania z ulicą Polną .926
    ›     Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2015/20162436
    ›    Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2016-2018720
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia1393
    ›    Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych nr 3114E w m. Karwice, nr 3140E w m. Dęba i nr 3109E w m. Libiszów848
    ›     Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew- Ruszenice. Etap II815
    ›    Remont drogi powiatowej nr 1502E w m. Irenów805
    ›     Przebudowa drogi powiatowej nr 3115E i 3116E ul. Świerczewskiego w miejscowości Białaczów. Etap I odcinek od skrzyżowania z ulicą Sobieńską do skrzyżowania z ulicą Polną .666
    ›     Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2015/2016717
    ›    Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2016-2018741
      Zamówienia powy powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych956
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2015/2016600
   Zamówienia / rok 20143357
     Zamówienia powyżej 14.000 / 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu3848
    ›    Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 20141088
    ›    Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014936
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3104E wraz z przepustem w miejscowości Modrzew w km 1+644 - 1+8441044
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Radzice Małe - Radzice Duże. 1775
    ›    Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Rozbudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny.1728
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3117E Ostrów - Białaczów - Sobień na odcinku Parczów - Białaczów1514
    ›    OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA: PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 3119E NA ODCINKU KOZENIN - KŁOPOTÓW.1371
    ›    Przebudowa i remont dróg powiatowych będących w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie1153
    ›    Remont dróg powiatowych - ulicy Sobieńskiej i Świerczewskiego w Białaczowie1000
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Trojanów w km 5+200 - 5+690 i w km 6+370 - 6+800 wraz z remontem stożków mostu1155
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015810
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015883
     Zamówienia powyżej 14.000 / 30.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania1416
    ›    Zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego.997
    ›    Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014989
    ›     Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014878
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3104E wraz z przepustem w miejscowości Modrzew w km 1+644 - 1+8441318
    ›     Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Radzice Małe - Radzice Duże.2137
    ›    Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Rozbudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny.997
    ›     Remont drogi powiatowej nr 3117E Ostrów - Białaczów - Sobień na odcinku Parczów - Białaczów1059
    ›    Przebudowa i remont dróg powiatowych będących w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie866
    ›    OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA: PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 3119E NA ODCINKU KOZENIN - KŁOPOTÓW.834
    ›     - - - Remont drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Trojanów w km 5+200 - 5+690 i w km 6+370 - 6+800 wraz z remontem stożków mostu1055
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/20151817
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/20151214
     Zamówienia powyżej 14.000 / 30.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia1667
    ›    Zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego.915
    ›    - - - Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014865
    ›    Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014848
    ›     Remont drogi powiatowej nr 3104E wraz z przepustem w miejscowości Modrzew w km 1+644 - 1+844917
    ›     Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Radzice Małe - Radzice Duże.1012
    ›    Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Rozbudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny.1019
    ›     Remont drogi powiatowej nr 3117E Ostrów - Białaczów - Sobień na odcinku Parczów - Białaczów959
    ›     Przebudowa i remont dróg powiatowych będących w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie858
    ›    OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA: PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 3119E NA ODCINKU KOZENIN - KŁOPOTÓW.965
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Trojanów w km 5+200 - 5+690 i w km 6+370 - 6+800 wraz z remontem stożków mostu885
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015795
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015852
     Zamówienia powyżej 14.000 / 30.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych999
    ›    Remont dróg powiatowych - ulicy Sobieńskiej i Świerczewskiego w Białaczowie751
   Zamówienia / rok 20134088
     Zamówienia powyżej 14.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu4035
    ›    Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 20131216
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica. Etap I Jelnia - Drzewica4962
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice -Żarnów. Etap III odcinek Afryka - Tomaszów i Przebudowa drogi powiatowej nr 1504E Skórkowice - Żarnów na odcinku obejmującym teren kolejowy z wyłączeniem3535
    ›    Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2013.1142
    ›    : Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Rozbudowy drogi powiatowej nr 3113E - ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię1167
    ›    Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Przebudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice3036
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew - Ruszenice1465
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E - ul. Kilińskiego w Drzewicy2132
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3106E w miejscowości Prucheńsko Duże1175
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2013/20141138
    ›    Dostawa soli drogowej niezbrylającej gat. DR na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie1031
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica. Etap I Jelnia - Drzewica3498
    ›    Zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego1409
    ›    Zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego.1436
     Zamówienia powyżej 14.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania1675
    ›     Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 20131238
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica. Etap I Jelnia - Drzewica1433
    ›    Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 20131342
    ›    Rozbudowa drogi pow.nr 1504E na odc. gr. pow. piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice -Żarnów. Etap III odcinek Afryka - Tomaszów i przebudowy drogi powiatowej nr 1504E Skórkowice - Żarnów na odcinku obejmującym teren kolejowy z wyłącz. wiaduktu.2208
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E - ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię.1426
    ›     Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Przebudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowice1259
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew - Ruszenice1292
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E - ul. Kilińskiego w Drzewicy1172
    ›     Remont drogi powiatowej nr 3106E w miejscowości Prucheńsko Duże1204
    ›    Dostawa soli drogowej nizbrylajacej gat. DR na potrzeby ZDP w Opocznie984
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica- Drzewica. Etap I Jelnia - Drzewica1206
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2013/20141947
     Zamówienia powyżej 14.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia1376
    ›    Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 20131040
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica. Etap I Jelnia - Drzewica1271
    ›    Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2013.1109
    ›    Opoczno: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice -Żarnów. Etap III odcinek Afryka - Tomaszów i Przebudowa drogi powiatowej nr 1504E Skórkowice - Żarnów na odcinku obejmującym teren kolejowy z wy1176
    ›    Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Rozbudowy drogi powiatowej nr 3113E - ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię.1061
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew - Ruszenice1017
    ›    Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Przebudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice1070
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E - ul. Kilińskiego w Drzewicy967
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3106E w miejscowości Prucheńsko Duże1041
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica -Drzewica. Etap I Jelnia - Drzewica986
    ›    Dostawa soli drogowej niezbrylającej gat. DR na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie938
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2013/20141344
     Zamówienia powyżej 14.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych1235
    ›    Unieważnienie postępowania na zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego?878
   Zamówienia / rok 20123653
     Zamówienia powyżej 14.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu2935
    ›    Likwidacja skutków nawałnicy z dnia 14.07.2011r. w zakresie uporządkowania i odtworzenia zniszczonego zadrzewienia przydrożnego dróg powiatowych na terenie gmin: Białaczów, Żarnów i Opoczno1401
    ›    Dostawa emulsji asfaltowej szybkorozpadowej zwykłej K1-65 na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 20121248
    ›    Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2012.1122
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice -Żarnów. Etap II odcinek Tomaszów - Marcinków. 1793
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Strzeszkowice. Etap II 1152
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E, fragment ulicy Żeromskiego w Drzewicy1595
    ›    Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3118E ulica Przedborska w Paradyżu1310
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3122E na odcinku Zachorzów - Zachorzów Kolonia wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3121E1324
    ›    Budowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w Białaczowie1235
    ›    Dostawa soli drogowej niezbrylającej gat. DR na potrzeby ZDP w Opocznie1091
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2012/20131235
    ›    Dostawa remontera drogowego na emulsję asfaltową i grysy do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych1318
     Zamówienia powyżej 14.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania1522
    ›    Dostawa emulsji asfaltowej C65B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 20121301
    ›    Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 20121284
    ›     Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice -Żarnów. Etap II odcinek Tomaszów - Marcinków.1406
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Strzeszkowice. EtapII1472
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E, fragment ulicy Żeromskiego w Drzewicy1709
    ›    Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3118E ulica Przedborska w Paradyżua 1328
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3122E na odcinku Zachorzów -Zachorzów Kolonia wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3121E1608
    ›    Budowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w Białaczowie1860
    ›     Dostawa soli drogowej niezbrylającej gat. DR na potrzeby ZDP w Opocznie1528
    ›     Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2012/20132120
    ›     Dostawa remontera drogowego na emulsję asfaltową i grysy do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych1344
     Zamówienia powyżej 14.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia1475
    ›    Likwidacja skutków nawałnicy z dnia 14.07.2011r. w zakresie uporządkowania i odtworzenia zniszczonego zadrzewienia przydrożnego dróg powiatowych na terenie gmin: Białaczów, Żarnów i Opoczno.1325
    ›    Dostawa emulsji asfaltowej C65B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 20121415
    ›    Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2012 1107
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice -Żarnów. Etap II odcinek Tomaszów - Marcinków. 1173
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Strzeszkowice. Etap II1074
    ›    Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3118E ulica Przedborska w Paradyżu1163
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E, fragment ulicy Żeromskiego w Drzewicy1094
    ›     Remont drogi powiatowej nr 3122E na odcinku Zachorzów - Zachorzów Kolonia wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3121E1014
    ›    Budowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w Białaczowie1072
    ›    Dostawa soli drogowej niezbrylającej gat. DR na potrzeby ZDP w Opocznie1027
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2012/2013982
    ›    Dostawa remontera drogowego na emulsję asfaltową i grysy do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych1078
     Zamówienia powyżej 14.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych1193
   Inne21162
     Ogłoszenie o sprzedaży sprzętu2321
     Ogłoszenie o sprzedaży drewna1872
   Zamówienia/rok 20203775
     Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020648
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu2622
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w m. Libiszowie 1381
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3106E przez m. Prucheńsko Duże i Remont drogi powiatowej nr 1505E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 3118E do szkoły w m. Klew694
    ›    Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego282
    ›    ?Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego?316
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan674
    ›    Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce ? Błogie358
     Informacje z otwarcia ofert760
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w Libiszowie 507
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3106E przez m. Prucheńsko Duże i Remont drogi powiatowej nr 1505E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 3118E do szkoły w m. Klew441
    ›    Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego328
    ›    Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego224
    ›    Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce -Błogie506
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan322
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania465
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3109Ew Libiszowie346
    ›     Remont drogi powiatowej nr 3106E przez m. Prucheńsko Duże i Remont drogi powiatowej nr 1505E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 3118E do szkoły w m. Klew263
    ›    Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego219
    ›     Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan237
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia446
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych354
    ›     Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego265
    ›    Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce - Błogie260
Praca
   Oferty zatrudnienia5033
     OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY12145
    ›    Starszy Referent w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie1065
    ›    Przedłużenie terminu składania dokumentów aplikacyjnych Nabór na Stanowisko Starszy Referent800
    ›    INFORMACJA O WYNIKACH NABORU1479
    ›    NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - "INSPEKTOR NADZORU"1209
     OGŁOSZENIA O WOLNYCH STANOWISKACH PRACY POZA NABOREM3621
    ›    Kierownik robót - miejsce pracy Obwód Drogowo-Mostowy Nr 2 w Solcu2229
     OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY3153
    ›    INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - dot. naboru na stanowisko Starszy Referent298
    ›    INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - dot. naboru na stanowisku "Inspektor Nadzoru"198
     OGŁOSZENIA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA NA WOLNE STANOWISKA PRACY POZA NABOREM2729
Procedury i formularze załatwiania spraw
   Elektroniczna skrzynka podawcza2774
   Zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklamy, uzgodnienie zjazdu6619
   Zgłaszanie szkód komunikacyjnych1924
Dostęp do Informacji Publicznej
   Informacja publiczna2405
   Informacja publiczna nie udostępniona w BIP2397
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej2048
Petycje
   Petycje44
     Rok 202323
Inne
   Ogólny wykaz dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie4569
   Zestawienie dróg administrowanych przez ZDP na terenie gmin8447
   Zimowe Utrzymanie Dróg2339
     Ważne telefony1208
     Standardy Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych 2840
     Wykaz dróg zimowego utrzymania1993
     Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017536
     Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018500
   Rejestry, Ewidencje, Archiwa1939
   Redakcja BIP2227
Zadania finansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych
   Rok 2021250
Łączna liczba odwiedzin:573686