Statystyki odwiedzin strony BIP

Dostępność
   Deklaracja dostępności569
   Raporty o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami633
Informacje ogólne
   Strona Główna 67415
   Dane teleadresowe13061
   Statut 2842
     Uchwała Nr XXXVI/280/10 Rady Powiatu z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie1664
   Przedmiot działania2875
   Struktura organizacyjna4174
   Kadra kierownicza6637
   Sprawozdania finansowe2863
   Nadzór nad ZDP3239
   Regulamin pracy2707
   Kontrola zarządcza2589
Aktualności
   Informacje23257
     Ogłoszenia 2021219
    ›    Ogłoszenie o opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr3107E Strzelce Błogie"301
     Ogłoszenia 2018420
    ›    Sprzedaż samochodu ciężarowego Ford Transit 2.4DI nr rej EOP18VH rok produkcji 2003595
     Ogłoszenia 2017493
     Ogłoszenia 2013965
    ›    Sprzedaż pojazdu-samochód ciężarowy Ford Transit 2,5 TD1197
    ›    Sprzedaż pojazdu: Samochód ciężarowy Ford Transit 2,5 TD, nr rej. EOP N836, rok produkcji 1998 1085
    ›    Sprzedaż pojazdu: Samochód ciężarowy Ford Transit 2,5 TD, nr rej. EOP N836, rok produkcji 1998997
    ›    Sprzedaż pojazdu: Samochód ciężarowy Ford Transit 2,5 TD, nr rej. EOP N836, rok produkcji 19981024
    ›    Sprzedaż pojazdu: Samochód ciężarowy Ford Transit 2,5 TD, nr rej. EOP N836, rok produkcji 19981044
   Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg454
   Program Naprawy Dróg Powiatowych w latach 2012-20142220
   Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych2288
   Utrudnienia w ruchu2155
   Ostrzeżenia i komunikaty1918
Zimowe Utrzymanie Dróg
   Ważne telefony2073
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia/2023 rok1663
     Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2023314
   Zamówienia/2022 rok1327
     Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2022469
     Zamówienia powyżej 130.000 zł - Ogłoszenia o zamówieniu5773
    ›    Remont dróg powiatowych: nr 3111E w m. Janów Karwicki, nr 3111E na odcinku Bielowice - DK 12, nr 3101E w m. Międzybórz, nr 3114E na odcinku Różanna - Karwice, nr 3117E w m. Parczów.139
    ›    Roboty budowlane "Remont drogi powiatowej nr 3116E na odcinku Stawowice-Kolonia - Radwan"130
    ›    Ogłoszenie o zamówieniu dostawy: Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2022/2023172
    ›    Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2022/2023206
    ›    Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg powiatowych w ilości 100Mg z transportem i rozładunkiem386
    ›    Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2023-2025138
     Informacje z otwarcia ofert578
     Zamówienia powyżej 130.000 zł - Powiadomienie o wynikach 346
     Zamówienia powyżej 130.000 zł - Ogłoszenia o udzieleniu 245
     Zamówienia powyżej 130.000 zł - Ogłoszenia o przetargach 1841
   Zamówienia/2021 rok1777
     Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2021 rok625
     Zamówienia powyżej 130.000 zł - Ogłoszenia o zamówieniu4115
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3120E Żarnów- Czerskona odcinku Zdyszewice Czersko596
    ›    Remont dróg powiatowych - nr 3104E na odcinku Ziębów - Modrzew wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3101E w m. Ziębów,- nr 3117E w miejscowości Ostrów477
    ›    Remont drogi powiatowej nr 4328E na odcinku Małe Końskie- Marianka577
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3124E na odcinku Tomaszów - Kamieniec i przez m. Siedlów400
    ›    "Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2021/2022"337
    ›    Budowa i przebudowa 11 przejść dla pieszych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu opoczyńskiego748
     Informacje z otwarcia ofert808
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3120E Żarnów- Czerskona odcinku Zdyszewice Czersko472
    ›    Remont dróg powiatowych - nr 3104E na odcinku Ziębów - Modrzew wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3101E w m. Ziębów,- nr 3117E w miejscowości Ostrów435
    ›    Remont drogi powiatowej nr 4328E na odcinku Małe Końskie - Marianka620
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3124E na odcinku Tomaszów - Kamieniec i przez m. Siedlów 245
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2021/2022224
    ›    Budowa i przebudowa 11 przejść dla pieszych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu opoczyńskiego237
     Zamówienia powyżej 130.000 zł - Powiadomienie o wynikach 541
     Zamówienia powyżej 130.000 zł - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia504
     Zamówienia powyżej 130.000 zł - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych315
   Zamówienia/rok 2019858
     Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019802
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu688
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2019/2020710
     Informacje z otwarcia ofert538
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2019/2020628
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania490
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2019/20201453
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia496
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych568
   Zamówienia/rok 20182238
     Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018658
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu1717
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Prucheńsko Duże1052
    ›    Remont dróg powiatowych:Nr 3111E w m. Bielowice Nr 3111E w m. Janów Karwicki Nr 3114E w m. Karwice Nr 3100E na odcinku Gapinin granica powiatu i województwa Nr 3106E w m. Błogie Szlacheckie Nr 3106E w m. Małe Końskie1109
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Trzebina670
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Trzebina - uwaga zmiany!!2320
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2018/2019682
    ›    Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2019-20221953
     Informacje z otwarcia ofert974
    ›    INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Prucheńsko Duże664
    ›    Informacja z otwarcia ofert :Remont dróg powiatowych:Nr 3111E w m. Bielowice Nr 3111E w m. Janów Karwicki Nr 3114E w m. Karwice Nr 3100E na odcinku Gapinin granica powiatu i województwa Nr 3106E w m. Błogie Szlacheckie Nr 3106E w m. Małe Końskie739
    ›    Informacje z otwarcia ofert: Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Trzebinia769
    ›     Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2018/2019646
    ›    INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - "Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2019-2022697
      Zamówienia powyżej 30.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania818
    ›     Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Prucheńsko Duże665
    ›    Remont dróg powiatowych:Nr 3111E w m. Bielowice Nr 3111E w m. Janów Karwicki Nr 3114E w m. Karwice Nr 3100E na odcinku Gapinin granica powiatu i województwa Nr 3106E w m. Błogie Szlacheckie Nr 3106E w m. Małe Końskie680
    ›    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Trzebinia649
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2018/20191474
    ›    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: "Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2019-2022"597
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia783
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych581
    ›     Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Trzebina590
   Zamówienia/rok 20172155
     Informacje z otwarcia ofert646
    ›    Informacje z otwarcia ofert- Rozbudowa drogi powiatowej nr3111E w m Bielowice771
    ›    Informacja z otwarcia ofert-Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2017/2018899
     Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017876
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu2211
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice1709
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2017/2018856
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania1048
    ›     Rozbudowa drogi powiatowej nr3111E w m Bielowice656
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2017/20181369
      Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia964
    ›     Rozbudowa drogi powiatowej nr3111E w m Bielowice710
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych818
   Zamówienia/rok 20162244
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu2143
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola. Etap I przez m. Stawowice1728
    ›    Rozbiórka mostu i budowa przepustu przez rzekę Ciek Przyłęk w ciągu drogi powiatowej nr 3118E w miejscowości Przyłęk1511
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice. Etap I w m. Szadkowice.1087
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2016/2017 w podziale na 12 zadań.711
    ›    Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego1036
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania1025
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola. Etap I przez m. Stawowice916
    ›    Rozbiórka mostu i budowa przepustu przez rzekę Ciek Przyłęk w ciągu drogi powiatowej nr 3118E w miejscowości Przyłęk764
    ›     Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice. Etap I w m. Szadkowice.985
    ›     Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2016/2017 w podziale na 12 zadań.3770
    ›    Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego800
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia1000
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola. Etap I przez m. Stawowice807
    ›    Rozbiórka mostu i budowa przepustu przez rzekę Ciek Przyłęk w ciągu drogi powiatowej nr 3118E w miejscowości Przyłęk725
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice. Etap I w m. Szadkowice.734
    ›    Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego692
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych748
   Zamówienia / rok 201512290
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu2122
    ›    Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych nr 3114E w m. Karwice, nr 3140E w m. Dęba i nr 3109E w m. Libiszów1123
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew- Ruszenice. Etap II1731
    ›    Remont drogi powiatowej nr 1502E w m. Irenów1226
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3115E i 3116E ul. Świerczewskiego w miejscowości Białaczów. Etap I odcinek od skrzyżowania z ulicą Sobieńską do skrzyżowania z ulicą Polną .883
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2015/2016803
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2015/20161258
    ›    Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2016-2018744
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania1112
    ›     Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych nr 3114E w m. Karwice, nr 3140E w m. Dęba i nr 3109E w m. Libiszów1069
    ›     Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew- Ruszenice. Etap II1075
    ›    Remont drogi powiatowej nr 1502E w m. Irenów1219
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3115E i 3116E ul. Świerczewskiego w miejscowości Białaczów. Etap I odcinek od skrzyżowania z ulicą Sobieńską do skrzyżowania z ulicą Polną .995
    ›     Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2015/20162685
    ›    Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2016-2018794
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia1440
    ›    Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych nr 3114E w m. Karwice, nr 3140E w m. Dęba i nr 3109E w m. Libiszów923
    ›     Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew- Ruszenice. Etap II902
    ›    Remont drogi powiatowej nr 1502E w m. Irenów878
    ›     Przebudowa drogi powiatowej nr 3115E i 3116E ul. Świerczewskiego w miejscowości Białaczów. Etap I odcinek od skrzyżowania z ulicą Sobieńską do skrzyżowania z ulicą Polną .735
    ›     Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2015/2016787
    ›    Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2016-2018837
      Zamówienia powy powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych1009
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2015/2016654
   Zamówienia / rok 20143435
     Zamówienia powyżej 14.000 / 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu3895
    ›    Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 20141161
    ›    Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 20141003
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3104E wraz z przepustem w miejscowości Modrzew w km 1+644 - 1+8441157
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Radzice Małe - Radzice Duże. 1872
    ›    Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Rozbudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny.1856
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3117E Ostrów - Białaczów - Sobień na odcinku Parczów - Białaczów1589
    ›    OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA: PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 3119E NA ODCINKU KOZENIN - KŁOPOTÓW.1442
    ›    Przebudowa i remont dróg powiatowych będących w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie1234
    ›    Remont dróg powiatowych - ulicy Sobieńskiej i Świerczewskiego w Białaczowie1068
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Trojanów w km 5+200 - 5+690 i w km 6+370 - 6+800 wraz z remontem stożków mostu1244
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015875
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015956
     Zamówienia powyżej 14.000 / 30.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania1455
    ›    Zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego.1062
    ›    Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 20141056
    ›     Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014940
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3104E wraz z przepustem w miejscowości Modrzew w km 1+644 - 1+8441407
    ›     Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Radzice Małe - Radzice Duże.2315
    ›    Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Rozbudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny.1108
    ›     Remont drogi powiatowej nr 3117E Ostrów - Białaczów - Sobień na odcinku Parczów - Białaczów1145
    ›    Przebudowa i remont dróg powiatowych będących w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie947
    ›    OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA: PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 3119E NA ODCINKU KOZENIN - KŁOPOTÓW.901
    ›     - - - Remont drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Trojanów w km 5+200 - 5+690 i w km 6+370 - 6+800 wraz z remontem stożków mostu1139
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/20151960
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/20151278
     Zamówienia powyżej 14.000 / 30.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia1718
    ›    Zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego.981
    ›    - - - Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014930
    ›    Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014913
    ›     Remont drogi powiatowej nr 3104E wraz z przepustem w miejscowości Modrzew w km 1+644 - 1+844991
    ›     Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Radzice Małe - Radzice Duże.1073
    ›    Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Rozbudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny.1102
    ›     Remont drogi powiatowej nr 3117E Ostrów - Białaczów - Sobień na odcinku Parczów - Białaczów1045
    ›     Przebudowa i remont dróg powiatowych będących w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie947
    ›    OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA: PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 3119E NA ODCINKU KOZENIN - KŁOPOTÓW.1042
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Trojanów w km 5+200 - 5+690 i w km 6+370 - 6+800 wraz z remontem stożków mostu953
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015864
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015913
     Zamówienia powyżej 14.000 / 30.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych1043
    ›    Remont dróg powiatowych - ulicy Sobieńskiej i Świerczewskiego w Białaczowie812
   Zamówienia / rok 20134168
     Zamówienia powyżej 14.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu4091
    ›    Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 20131276
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica. Etap I Jelnia - Drzewica5215
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice -Żarnów. Etap III odcinek Afryka - Tomaszów i Przebudowa drogi powiatowej nr 1504E Skórkowice - Żarnów na odcinku obejmującym teren kolejowy z wyłączeniem3739
    ›    Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2013.1223
    ›    : Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Rozbudowy drogi powiatowej nr 3113E - ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię1239
    ›    Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Przebudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice3310
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew - Ruszenice1546
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E - ul. Kilińskiego w Drzewicy2375
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3106E w miejscowości Prucheńsko Duże1263
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2013/20141203
    ›    Dostawa soli drogowej niezbrylającej gat. DR na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie1110
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica. Etap I Jelnia - Drzewica3808
    ›    Zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego1492
    ›    Zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego.1551
     Zamówienia powyżej 14.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania1721
    ›     Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 20131306
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica. Etap I Jelnia - Drzewica1501
    ›    Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 20131414
    ›    Rozbudowa drogi pow.nr 1504E na odc. gr. pow. piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice -Żarnów. Etap III odcinek Afryka - Tomaszów i przebudowy drogi powiatowej nr 1504E Skórkowice - Żarnów na odcinku obejmującym teren kolejowy z wyłącz. wiaduktu.2301
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E - ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię.1502
    ›     Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Przebudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowice1354
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew - Ruszenice1377
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E - ul. Kilińskiego w Drzewicy1259
    ›     Remont drogi powiatowej nr 3106E w miejscowości Prucheńsko Duże1292
    ›    Dostawa soli drogowej nizbrylajacej gat. DR na potrzeby ZDP w Opocznie1044
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica- Drzewica. Etap I Jelnia - Drzewica1277
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2013/20142110
     Zamówienia powyżej 14.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia1424
    ›    Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 20131123
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica. Etap I Jelnia - Drzewica1354
    ›    Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2013.1177
    ›    Opoczno: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice -Żarnów. Etap III odcinek Afryka - Tomaszów i Przebudowa drogi powiatowej nr 1504E Skórkowice - Żarnów na odcinku obejmującym teren kolejowy z wy1297
    ›    Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Rozbudowy drogi powiatowej nr 3113E - ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię.1130
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew - Ruszenice1081
    ›    Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Przebudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice1140
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E - ul. Kilińskiego w Drzewicy1042
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3106E w miejscowości Prucheńsko Duże1108
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica -Drzewica. Etap I Jelnia - Drzewica1056
    ›    Dostawa soli drogowej niezbrylającej gat. DR na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie1000
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2013/20141416
     Zamówienia powyżej 14.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych1279
    ›    Unieważnienie postępowania na zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego?963
   Zamówienia / rok 20123732
     Zamówienia powyżej 14.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu2984
    ›    Likwidacja skutków nawałnicy z dnia 14.07.2011r. w zakresie uporządkowania i odtworzenia zniszczonego zadrzewienia przydrożnego dróg powiatowych na terenie gmin: Białaczów, Żarnów i Opoczno1478
    ›    Dostawa emulsji asfaltowej szybkorozpadowej zwykłej K1-65 na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 20121315
    ›    Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2012.1196
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice -Żarnów. Etap II odcinek Tomaszów - Marcinków. 1862
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Strzeszkowice. Etap II 1230
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E, fragment ulicy Żeromskiego w Drzewicy1660
    ›    Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3118E ulica Przedborska w Paradyżu1389
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3122E na odcinku Zachorzów - Zachorzów Kolonia wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3121E1414
    ›    Budowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w Białaczowie1312
    ›    Dostawa soli drogowej niezbrylającej gat. DR na potrzeby ZDP w Opocznie1168
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2012/20131300
    ›    Dostawa remontera drogowego na emulsję asfaltową i grysy do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych1403
     Zamówienia powyżej 14.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania1575
    ›    Dostawa emulsji asfaltowej C65B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 20121377
    ›    Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 20121346
    ›     Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice -Żarnów. Etap II odcinek Tomaszów - Marcinków.1465
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Strzeszkowice. EtapII1555
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E, fragment ulicy Żeromskiego w Drzewicy1803
    ›    Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3118E ulica Przedborska w Paradyżua 1422
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3122E na odcinku Zachorzów -Zachorzów Kolonia wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3121E1688
    ›    Budowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w Białaczowie1943
    ›     Dostawa soli drogowej niezbrylającej gat. DR na potrzeby ZDP w Opocznie1613
    ›     Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2012/20132199
    ›     Dostawa remontera drogowego na emulsję asfaltową i grysy do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych1433
     Zamówienia powyżej 14.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia1518
    ›    Likwidacja skutków nawałnicy z dnia 14.07.2011r. w zakresie uporządkowania i odtworzenia zniszczonego zadrzewienia przydrożnego dróg powiatowych na terenie gmin: Białaczów, Żarnów i Opoczno.1391
    ›    Dostawa emulsji asfaltowej C65B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 20121494
    ›    Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2012 1175
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice -Żarnów. Etap II odcinek Tomaszów - Marcinków. 1249
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Strzeszkowice. Etap II1145
    ›    Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3118E ulica Przedborska w Paradyżu1238
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E, fragment ulicy Żeromskiego w Drzewicy1189
    ›     Remont drogi powiatowej nr 3122E na odcinku Zachorzów - Zachorzów Kolonia wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3121E1078
    ›    Budowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w Białaczowie1142
    ›    Dostawa soli drogowej niezbrylającej gat. DR na potrzeby ZDP w Opocznie1097
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2012/20131050
    ›    Dostawa remontera drogowego na emulsję asfaltową i grysy do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych1145
     Zamówienia powyżej 14.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych1246
   Inne22823
     Ogłoszenie o sprzedaży sprzętu2386
     Ogłoszenie o sprzedaży drewna1928
   Zamówienia/rok 20205706
     Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020691
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu2667
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w m. Libiszowie 1477
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3106E przez m. Prucheńsko Duże i Remont drogi powiatowej nr 1505E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 3118E do szkoły w m. Klew782
    ›    Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego368
    ›    ?Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego?388
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan751
    ›    Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce ? Błogie430
     Informacje z otwarcia ofert798
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w Libiszowie 591
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3106E przez m. Prucheńsko Duże i Remont drogi powiatowej nr 1505E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 3118E do szkoły w m. Klew529
    ›    Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego436
    ›    Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego289
    ›    Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce -Błogie607
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan410
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania503
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3109Ew Libiszowie412
    ›     Remont drogi powiatowej nr 3106E przez m. Prucheńsko Duże i Remont drogi powiatowej nr 1505E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 3118E do szkoły w m. Klew337
    ›    Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego288
    ›     Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan314
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia484
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych412
    ›     Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego334
    ›    Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce - Błogie326
Praca
   Oferty zatrudnienia5411
     OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY14021
    ›    Starszy Referent w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie1389
    ›    Przedłużenie terminu składania dokumentów aplikacyjnych Nabór na Stanowisko Starszy Referent1097
    ›    INFORMACJA O WYNIKACH NABORU1916
    ›    NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - "INSPEKTOR NADZORU"1678
     OGŁOSZENIA O WOLNYCH STANOWISKACH PRACY POZA NABOREM3797
    ›    Kierownik robót - miejsce pracy Obwód Drogowo-Mostowy Nr 2 w Solcu2386
     OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY3286
    ›    INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - dot. naboru na stanowisko Starszy Referent400
    ›    INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - dot. naboru na stanowisku "Inspektor Nadzoru"289
     OGŁOSZENIA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA NA WOLNE STANOWISKA PRACY POZA NABOREM2834
Procedury i formularze załatwiania spraw
   Elektroniczna skrzynka podawcza2997
   Zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklamy, uzgodnienie zjazdu6887
   Zgłaszanie szkód komunikacyjnych2013
Dostęp do Informacji Publicznej
   Informacja publiczna2490
   Informacja publiczna nie udostępniona w BIP2489
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej2133
Petycje
   Petycje165
     Rok 202368
Inne
   Ogólny wykaz dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie4749
   Zestawienie dróg administrowanych przez ZDP na terenie gmin9054
   Zimowe Utrzymanie Dróg2447
     Ważne telefony1255
     Standardy Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych 2967
     Wykaz dróg zimowego utrzymania2086
     Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017582
     Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018551
   Rejestry, Ewidencje, Archiwa2045
   Redakcja BIP2338
Zadania finansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych
   Rok 2021327
Łączna liczba odwiedzin:615272