Statystyki odwiedzin strony BIP

Dostępność
   Raporty o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami1241
Informacje ogólne
   Strona Główna 71997
   Dane teleadresowe13847
   Statut 3165
     Uchwała Nr XXXVI/280/10 Rady Powiatu z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie2017
   Przedmiot działania3209
   Struktura organizacyjna4648
   Kadra kierownicza7191
   Sprawozdania finansowe3302
   Nadzór nad ZDP3550
   Regulamin pracy3157
   Kontrola zarządcza2932
Aktualności
   Informacje25145
     Ogłoszenia 2021285
    ›    Ogłoszenie o opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr3107E Strzelce Błogie"726
     Ogłoszenia 2018487
    ›    Sprzedaż samochodu ciężarowego Ford Transit 2.4DI nr rej EOP18VH rok produkcji 2003685
     Ogłoszenia 2017556
     Ogłoszenia 20131043
    ›    Sprzedaż pojazdu-samochód ciężarowy Ford Transit 2,5 TD1305
    ›    Sprzedaż pojazdu: Samochód ciężarowy Ford Transit 2,5 TD, nr rej. EOP N836, rok produkcji 1998 1179
    ›    Sprzedaż pojazdu: Samochód ciężarowy Ford Transit 2,5 TD, nr rej. EOP N836, rok produkcji 19981097
    ›    Sprzedaż pojazdu: Samochód ciężarowy Ford Transit 2,5 TD, nr rej. EOP N836, rok produkcji 19981129
    ›    Sprzedaż pojazdu: Samochód ciężarowy Ford Transit 2,5 TD, nr rej. EOP N836, rok produkcji 19981551
   Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg758
   Program Naprawy Dróg Powiatowych w latach 2012-20142481
   Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych2569
   Utrudnienia w ruchu2452
   Ostrzeżenia i komunikaty2167
Zimowe Utrzymanie Dróg
   Ważne telefony2577
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia/2023 rok3338
     Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2023593
   Zamówienia/2022 rok1767
     Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2022550
     Zamówienia powyżej 130.000 zł - Ogłoszenia o zamówieniu6483
    ›    Remont dróg powiatowych: nr 3111E w m. Janów Karwicki, nr 3111E na odcinku Bielowice - DK 12, nr 3101E w m. Międzybórz, nr 3114E na odcinku Różanna - Karwice, nr 3117E w m. Parczów.236
    ›    Roboty budowlane "Remont drogi powiatowej nr 3116E na odcinku Stawowice-Kolonia - Radwan"224
    ›    Ogłoszenie o zamówieniu dostawy: Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2022/2023290
    ›    Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2022/2023335
    ›    Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg powiatowych w ilości 100Mg z transportem i rozładunkiem499
    ›    Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2023-2025258
     Informacje z otwarcia ofert677
     Zamówienia powyżej 130.000 zł - Powiadomienie o wynikach 439
     Zamówienia powyżej 130.000 zł - Ogłoszenia o udzieleniu 333
     Zamówienia powyżej 130.000 zł - Ogłoszenia o przetargach 1953
   Zamówienia/2021 rok2127
     Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2021 rok716
     Zamówienia powyżej 130.000 zł - Ogłoszenia o zamówieniu4191
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3120E Żarnów- Czerskona odcinku Zdyszewice Czersko703
    ›    Remont dróg powiatowych - nr 3104E na odcinku Ziębów - Modrzew wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3101E w m. Ziębów,- nr 3117E w miejscowości Ostrów595
    ›    Remont drogi powiatowej nr 4328E na odcinku Małe Końskie- Marianka733
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3124E na odcinku Tomaszów - Kamieniec i przez m. Siedlów517
    ›    "Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2021/2022"432
    ›    Budowa i przebudowa 11 przejść dla pieszych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu opoczyńskiego975
     Informacje z otwarcia ofert877
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3120E Żarnów- Czerskona odcinku Zdyszewice Czersko603
    ›    Remont dróg powiatowych - nr 3104E na odcinku Ziębów - Modrzew wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3101E w m. Ziębów,- nr 3117E w miejscowości Ostrów527
    ›    Remont drogi powiatowej nr 4328E na odcinku Małe Końskie - Marianka735
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3124E na odcinku Tomaszów - Kamieniec i przez m. Siedlów 356
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2021/2022326
    ›    Budowa i przebudowa 11 przejść dla pieszych w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu opoczyńskiego336
     Zamówienia powyżej 130.000 zł - Powiadomienie o wynikach 613
     Zamówienia powyżej 130.000 zł - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia574
     Zamówienia powyżej 130.000 zł - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych408
   Zamówienia/rok 20191211
     Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019859
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu755
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2019/2020814
     Informacje z otwarcia ofert601
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2019/2020739
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania556
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2019/20201684
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia555
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych655
   Zamówienia/rok 20182575
     Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018721
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu1783
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Prucheńsko Duże1152
    ›    Remont dróg powiatowych:Nr 3111E w m. Bielowice Nr 3111E w m. Janów Karwicki Nr 3114E w m. Karwice Nr 3100E na odcinku Gapinin granica powiatu i województwa Nr 3106E w m. Błogie Szlacheckie Nr 3106E w m. Małe Końskie1258
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Trzebina791
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Trzebina - uwaga zmiany!!2719
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2018/2019803
    ›    Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2019-20222135
     Informacje z otwarcia ofert1037
    ›    INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Prucheńsko Duże770
    ›    Informacja z otwarcia ofert :Remont dróg powiatowych:Nr 3111E w m. Bielowice Nr 3111E w m. Janów Karwicki Nr 3114E w m. Karwice Nr 3100E na odcinku Gapinin granica powiatu i województwa Nr 3106E w m. Błogie Szlacheckie Nr 3106E w m. Małe Końskie843
    ›    Informacje z otwarcia ofert: Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Trzebinia892
    ›     Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2018/2019756
    ›    INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - "Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2019-2022809
      Zamówienia powyżej 30.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania884
    ›     Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Prucheńsko Duże775
    ›    Remont dróg powiatowych:Nr 3111E w m. Bielowice Nr 3111E w m. Janów Karwicki Nr 3114E w m. Karwice Nr 3100E na odcinku Gapinin granica powiatu i województwa Nr 3106E w m. Błogie Szlacheckie Nr 3106E w m. Małe Końskie785
    ›    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Trzebinia765
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2018/20191725
    ›    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: "Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2019-2022"713
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia843
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych651
    ›     Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Trzebina683
   Zamówienia/rok 20172545
     Informacje z otwarcia ofert710
    ›    Informacje z otwarcia ofert- Rozbudowa drogi powiatowej nr3111E w m Bielowice871
    ›    Informacja z otwarcia ofert-Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2017/2018994
     Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017943
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu2281
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice1831
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2017/2018955
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania1117
    ›     Rozbudowa drogi powiatowej nr3111E w m Bielowice779
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2017/20181620
      Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia1032
    ›     Rozbudowa drogi powiatowej nr3111E w m Bielowice854
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych887
   Zamówienia/rok 20162507
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu2209
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola. Etap I przez m. Stawowice1890
    ›    Rozbiórka mostu i budowa przepustu przez rzekę Ciek Przyłęk w ciągu drogi powiatowej nr 3118E w miejscowości Przyłęk1649
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice. Etap I w m. Szadkowice.1190
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2016/2017 w podziale na 12 zadań.818
    ›    Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego1189
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania1090
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola. Etap I przez m. Stawowice1032
    ›    Rozbiórka mostu i budowa przepustu przez rzekę Ciek Przyłęk w ciągu drogi powiatowej nr 3118E w miejscowości Przyłęk918
    ›     Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice. Etap I w m. Szadkowice.1104
    ›     Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2016/2017 w podziale na 12 zadań.4187
    ›    Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego907
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia1064
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola. Etap I przez m. Stawowice904
    ›    Rozbiórka mostu i budowa przepustu przez rzekę Ciek Przyłęk w ciągu drogi powiatowej nr 3118E w miejscowości Przyłęk833
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice. Etap I w m. Szadkowice.835
    ›    Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego798
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych817
   Zamówienia / rok 201512648
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu2193
    ›    Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych nr 3114E w m. Karwice, nr 3140E w m. Dęba i nr 3109E w m. Libiszów1247
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew- Ruszenice. Etap II1874
    ›    Remont drogi powiatowej nr 1502E w m. Irenów1342
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3115E i 3116E ul. Świerczewskiego w miejscowości Białaczów. Etap I odcinek od skrzyżowania z ulicą Sobieńską do skrzyżowania z ulicą Polną .995
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2015/2016904
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2015/20161362
    ›    Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2016-2018844
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania1183
    ›     Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych nr 3114E w m. Karwice, nr 3140E w m. Dęba i nr 3109E w m. Libiszów1196
    ›     Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew- Ruszenice. Etap II1182
    ›    Remont drogi powiatowej nr 1502E w m. Irenów1443
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3115E i 3116E ul. Świerczewskiego w miejscowości Białaczów. Etap I odcinek od skrzyżowania z ulicą Sobieńską do skrzyżowania z ulicą Polną .1111
    ›     Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2015/20163017
    ›    Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2016-2018893
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia1506
    ›    Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych nr 3114E w m. Karwice, nr 3140E w m. Dęba i nr 3109E w m. Libiszów1030
    ›     Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew- Ruszenice. Etap II1023
    ›    Remont drogi powiatowej nr 1502E w m. Irenów987
    ›     Przebudowa drogi powiatowej nr 3115E i 3116E ul. Świerczewskiego w miejscowości Białaczów. Etap I odcinek od skrzyżowania z ulicą Sobieńską do skrzyżowania z ulicą Polną .843
    ›     Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2015/2016895
    ›    Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2016-2018970
      Zamówienia powy powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych1084
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2015/2016748
   Zamówienia / rok 20143800
     Zamówienia powyżej 14.000 / 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu3967
    ›    Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 20141269
    ›    Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 20141108
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3104E wraz z przepustem w miejscowości Modrzew w km 1+644 - 1+8441276
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Radzice Małe - Radzice Duże. 2033
    ›    Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Rozbudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny.1989
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3117E Ostrów - Białaczów - Sobień na odcinku Parczów - Białaczów1705
    ›    OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA: PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 3119E NA ODCINKU KOZENIN - KŁOPOTÓW.1577
    ›    Przebudowa i remont dróg powiatowych będących w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie1348
    ›    Remont dróg powiatowych - ulicy Sobieńskiej i Świerczewskiego w Białaczowie1166
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Trojanów w km 5+200 - 5+690 i w km 6+370 - 6+800 wraz z remontem stożków mostu1402
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015983
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/20151066
     Zamówienia powyżej 14.000 / 30.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania1530
    ›    Zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego.1165
    ›    Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 20141160
    ›     Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 20141047
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3104E wraz z przepustem w miejscowości Modrzew w km 1+644 - 1+8441552
    ›     Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Radzice Małe - Radzice Duże.2662
    ›    Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Rozbudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny.1224
    ›     Remont drogi powiatowej nr 3117E Ostrów - Białaczów - Sobień na odcinku Parczów - Białaczów1262
    ›    Przebudowa i remont dróg powiatowych będących w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie1066
    ›    OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA: PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 3119E NA ODCINKU KOZENIN - KŁOPOTÓW.1011
    ›     - - - Remont drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Trojanów w km 5+200 - 5+690 i w km 6+370 - 6+800 wraz z remontem stożków mostu1271
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/20152221
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/20151389
     Zamówienia powyżej 14.000 / 30.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia1792
    ›    Zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego.1110
    ›    - - - Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 20141040
    ›    Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 20141032
    ›     Remont drogi powiatowej nr 3104E wraz z przepustem w miejscowości Modrzew w km 1+644 - 1+8441121
    ›     Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Radzice Małe - Radzice Duże.1181
    ›    Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Rozbudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny.1215
    ›     Remont drogi powiatowej nr 3117E Ostrów - Białaczów - Sobień na odcinku Parczów - Białaczów1155
    ›     Przebudowa i remont dróg powiatowych będących w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie1072
    ›    OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA: PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 3119E NA ODCINKU KOZENIN - KŁOPOTÓW.1154
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Trojanów w km 5+200 - 5+690 i w km 6+370 - 6+800 wraz z remontem stożków mostu1057
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015975
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/20151019
     Zamówienia powyżej 14.000 / 30.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych1113
    ›    Remont dróg powiatowych - ulicy Sobieńskiej i Świerczewskiego w Białaczowie916
   Zamówienia / rok 20134514
     Zamówienia powyżej 14.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu4172
    ›    Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 20131396
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica. Etap I Jelnia - Drzewica5605
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice -Żarnów. Etap III odcinek Afryka - Tomaszów i Przebudowa drogi powiatowej nr 1504E Skórkowice - Żarnów na odcinku obejmującym teren kolejowy z wyłączeniem3923
    ›    Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2013.1346
    ›    : Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Rozbudowy drogi powiatowej nr 3113E - ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię1352
    ›    Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Przebudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice4395
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew - Ruszenice1693
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E - ul. Kilińskiego w Drzewicy2515
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3106E w miejscowości Prucheńsko Duże1373
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2013/20141308
    ›    Dostawa soli drogowej niezbrylającej gat. DR na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie1228
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica. Etap I Jelnia - Drzewica4127
    ›    Zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego1605
    ›    Zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego.1681
     Zamówienia powyżej 14.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania1790
    ›     Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 20131416
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica. Etap I Jelnia - Drzewica1612
    ›    Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 20131524
    ›    Rozbudowa drogi pow.nr 1504E na odc. gr. pow. piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice -Żarnów. Etap III odcinek Afryka - Tomaszów i przebudowy drogi powiatowej nr 1504E Skórkowice - Żarnów na odcinku obejmującym teren kolejowy z wyłącz. wiaduktu.2447
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E - ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię.1633
    ›     Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Przebudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowice1514
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew - Ruszenice1498
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E - ul. Kilińskiego w Drzewicy1418
    ›     Remont drogi powiatowej nr 3106E w miejscowości Prucheńsko Duże1408
    ›    Dostawa soli drogowej nizbrylajacej gat. DR na potrzeby ZDP w Opocznie1152
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica- Drzewica. Etap I Jelnia - Drzewica1395
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2013/20142367
     Zamówienia powyżej 14.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia1492
    ›    Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 20131246
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica. Etap I Jelnia - Drzewica1461
    ›    Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2013.1287
    ›    Opoczno: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice -Żarnów. Etap III odcinek Afryka - Tomaszów i Przebudowa drogi powiatowej nr 1504E Skórkowice - Żarnów na odcinku obejmującym teren kolejowy z wy1405
    ›    Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Rozbudowy drogi powiatowej nr 3113E - ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię.1243
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew - Ruszenice1185
    ›    Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Przebudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice1254
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E - ul. Kilińskiego w Drzewicy1167
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3106E w miejscowości Prucheńsko Duże1221
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica -Drzewica. Etap I Jelnia - Drzewica1162
    ›    Dostawa soli drogowej niezbrylającej gat. DR na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie1117
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2013/20141524
     Zamówienia powyżej 14.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych1356
    ›    Unieważnienie postępowania na zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego?1078
   Zamówienia / rok 20123994
     Zamówienia powyżej 14.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu3065
    ›    Likwidacja skutków nawałnicy z dnia 14.07.2011r. w zakresie uporządkowania i odtworzenia zniszczonego zadrzewienia przydrożnego dróg powiatowych na terenie gmin: Białaczów, Żarnów i Opoczno1593
    ›    Dostawa emulsji asfaltowej szybkorozpadowej zwykłej K1-65 na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 20121412
    ›    Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2012.1291
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice -Żarnów. Etap II odcinek Tomaszów - Marcinków. 1969
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Strzeszkowice. Etap II 1343
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E, fragment ulicy Żeromskiego w Drzewicy1754
    ›    Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3118E ulica Przedborska w Paradyżu1490
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3122E na odcinku Zachorzów - Zachorzów Kolonia wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3121E1529
    ›    Budowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w Białaczowie1418
    ›    Dostawa soli drogowej niezbrylającej gat. DR na potrzeby ZDP w Opocznie1266
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2012/20131404
    ›    Dostawa remontera drogowego na emulsję asfaltową i grysy do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych1506
     Zamówienia powyżej 14.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania1644
    ›    Dostawa emulsji asfaltowej C65B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 20121492
    ›    Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 20121451
    ›     Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice -Żarnów. Etap II odcinek Tomaszów - Marcinków.1563
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Strzeszkowice. EtapII1681
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E, fragment ulicy Żeromskiego w Drzewicy1920
    ›    Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3118E ulica Przedborska w Paradyżua 1540
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3122E na odcinku Zachorzów -Zachorzów Kolonia wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3121E1819
    ›    Budowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w Białaczowie2068
    ›     Dostawa soli drogowej niezbrylającej gat. DR na potrzeby ZDP w Opocznie1723
    ›     Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2012/20132341
    ›     Dostawa remontera drogowego na emulsję asfaltową i grysy do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych1562
     Zamówienia powyżej 14.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia1588
    ›    Likwidacja skutków nawałnicy z dnia 14.07.2011r. w zakresie uporządkowania i odtworzenia zniszczonego zadrzewienia przydrożnego dróg powiatowych na terenie gmin: Białaczów, Żarnów i Opoczno.1499
    ›    Dostawa emulsji asfaltowej C65B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 20121629
    ›    Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2012 1281
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice -Żarnów. Etap II odcinek Tomaszów - Marcinków. 1366
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Strzeszkowice. Etap II1265
    ›    Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3118E ulica Przedborska w Paradyżu1343
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E, fragment ulicy Żeromskiego w Drzewicy1303
    ›     Remont drogi powiatowej nr 3122E na odcinku Zachorzów - Zachorzów Kolonia wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3121E1193
    ›    Budowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w Białaczowie1263
    ›    Dostawa soli drogowej niezbrylającej gat. DR na potrzeby ZDP w Opocznie1208
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2012/20131156
    ›    Dostawa remontera drogowego na emulsję asfaltową i grysy do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych1259
     Zamówienia powyżej 14.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych1317
   Inne24730
     Ogłoszenie o sprzedaży sprzętu2475
     Ogłoszenie o sprzedaży drewna2010
   Zamówienia/rok 20205949
     Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020771
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu2735
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w m. Libiszowie 1990
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3106E przez m. Prucheńsko Duże i Remont drogi powiatowej nr 1505E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 3118E do szkoły w m. Klew925
    ›    Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego482
    ›    ?Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego?490
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan880
    ›    Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce ? Błogie530
     Informacje z otwarcia ofert867
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w Libiszowie 713
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3106E przez m. Prucheńsko Duże i Remont drogi powiatowej nr 1505E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 3118E do szkoły w m. Klew635
    ›    Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego582
    ›    Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego399
    ›    Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce -Błogie751
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan524
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania573
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3109Ew Libiszowie516
    ›     Remont drogi powiatowej nr 3106E przez m. Prucheńsko Duże i Remont drogi powiatowej nr 1505E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 3118E do szkoły w m. Klew464
    ›    Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego386
    ›     Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan429
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia541
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych478
    ›     Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego428
    ›    Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce - Błogie427
Praca
   Oferty zatrudnienia6068
     OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY16086
    ›    Starszy Referent w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie1784
    ›    Przedłużenie terminu składania dokumentów aplikacyjnych Nabór na Stanowisko Starszy Referent1399
    ›    INFORMACJA O WYNIKACH NABORU2413
    ›    NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - "INSPEKTOR NADZORU"2203
     OGŁOSZENIA O WOLNYCH STANOWISKACH PRACY POZA NABOREM4008
    ›    Kierownik robót - miejsce pracy Obwód Drogowo-Mostowy Nr 2 w Solcu2516
     OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY3437
    ›    INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - dot. naboru na stanowisko Starszy Referent538
    ›    INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - dot. naboru na stanowisku "Inspektor Nadzoru"407
     OGŁOSZENIA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA NA WOLNE STANOWISKA PRACY POZA NABOREM2974
Procedury i formularze załatwiania spraw
   Elektroniczna skrzynka podawcza3336
   Zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklamy, uzgodnienie zjazdu7416
   Zgłaszanie szkód komunikacyjnych2305
Dostęp do Informacji Publicznej
   Informacja publiczna2749
   Informacja publiczna nie udostępniona w BIP2747
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej2411
Petycje
   Petycje462
     Rok 2023135
Zadania finansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych
   Rok 2021612
Inne
   Ogólny wykaz dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie5211
   Zestawienie dróg administrowanych przez ZDP na terenie gmin11958
   Zimowe Utrzymanie Dróg2777
     Ważne telefony1344
     Standardy Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych 3388
     Wykaz dróg zimowego utrzymania2236
     Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017652
     Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018624
   Rejestry, Ewidencje, Archiwa2516
   CYBERBEZPIECZEŃSTWO60
   Redakcja BIP2784
Łączna liczba odwiedzin:683538