Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce - Błogie

Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107...

Opoczno, 2021-01-19 Sprawa nr TZ.3403.04.2020 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce – Błogie” Zamawiający - Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno zawiadamia o unieważnieniu postępowania. Uzasadnienie pr...

Utworzony: 2021-01-19 | Zmodyfikowany: 2021-01-19 09:32

2. Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan

Informacja z otwarcia ofert

Opoczno dnia 15.01.2021r. Sprawa nr TZ.3403.05.2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan”. Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęło 5 ofert od następujących Wykonawców: Oferta Nr 1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych Sp. z o. o., ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Tryb. cena oferty – 285.006,81 zł brutto. Termi...

Utworzony: 2021-01-15 | Zmodyfikowany: 2021-01-15 13:33

3. Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan

Odpowiedź na zapytanie

Opoczno, dnia 14.01.2021r. Sprawa nr TZ.3403.05.2020 Wykonawcy wszyscy ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan”. Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmianami) informuje, że w/w postępowaniu do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o...

Utworzony: 2021-01-14 | Zmodyfikowany: 2021-01-14 09:59

4. Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja SIWZ Opoczno, dnia 14.01.2021r. Wykonawcy biorcy udział w postępowaniu Znak sprawy: TZ.3403.05.2020 Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan”. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zmianami) dokonuje modyfikacji i zmiany treści specyfikacji istotnych waru...

Utworzony: 2021-01-14 | Zmodyfikowany: 2021-01-14 08:45

5. Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce -Błogie

INFORMACJ Z OTWARCIA OFERT

Opoczno dnia 11.01.2021r. Sprawa nr TZ.3403.04.2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce – Błogie” Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęły 2 oferty od następujących Wykonawców: Oferta Nr 1 Biuro Projektów Drogowo- Mo...

Utworzony: 2021-01-11 | Zmodyfikowany: 2021-01-11 14:23

6. Informacje

Informacja na temat zakupu sprzętu

Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie informuje, że w dniu 23.12.2020r. w drodze przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „ Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego” zakupił sprzęt (m.in. ciągnik rolniczy, przyczepę, kosiarkę bijakową). Na w/w sprzęt uzyskano pożyczkę ze środków WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 300.000,00 zł. „Dofinansowano ze śro...

Utworzony: 2020-12-30 | Zmodyfikowany: 2020-12-30 12:50

7. Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce ? Błogie

Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107...

Ogłoszenie nr 773615-N-2020 z dnia 30.12.2020 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce – Błogie". OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu...

Utworzony: 2020-12-30 | Zmodyfikowany: 2020-12-30 12:47

8. Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan

Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan

Ogłoszenie nr 770084-N-2020 z dnia 22.12.2020 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie: „Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dział...

Utworzony: 2020-12-22 | Zmodyfikowany: 2020-12-22 14:59

9. Strona Główna

Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie wyznaczył dzień 24 grudnia (Wigilia) jako dzień wolny od pracy w związku z drugim dniem Świąt Bożego Narodzenia przypadającym w sobotę (Zarządzenie 12/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku) Komunikat z dnia 13.10.2020 roku dla Klientów Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu, jak również w celu zapewnienia ciągłości pracy, w związku ze stanem epidemii spowodowanym zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-...

Utworzony: 2015-12-16 | Zmodyfikowany: 2020-12-21 08:15

10. Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opoczno, dn. 2020-12-09 TZ.3403.03a.2020 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie ul. Kwiatowa 1A, 26-300 Opoczno, działając jako Zamawiający w oparciu o art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: “Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych...

Utworzony: 2020-12-09 | Zmodyfikowany: 2020-12-09 15:46

11. Zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklamy, uzgodnienie zjazdu

Zajęcie pasa

Zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklamy, uzgodnienie zjazdu Zasady ogólne wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. Poprzez pojęcie zajęcia pasa drogowego należy rozumieć: prowadzenie robót w pasie drogowym. umieszczanie urządzeń obcych w pasie drogowym (gazociągi, wodociągi itp.). umieszczanie reklam w pasie drogowym. lokalizowanie budynków, kopert postojowych, stoisk handlowych. usuwanie awarii urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym. Zezwolenie wydawane jest w formie decyzji ad...

Utworzony: 2012-02-08 | Zmodyfikowany: 2020-12-09 11:30

12. Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego

Informacja z otwarcia ofert

Opoczno dnia 07.12.2020r. Sprawa nr TZ.3403.03a.2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnejw pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęła 1 oferta od następującego Wykonawcy: Oferta Nr 1 P.H. AGROSKŁAD Wł. Jabłoński, ...

Utworzony: 2020-12-07 | Zmodyfikowany: 2020-12-07 12:46

13. ?Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego?

Odpowiedzi na zapytania 2

Opoczno, dnia 04.12.2020r. Sprawa nr TZ.3403.03a.2020 Wykonawcy wszyscy ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 2 Dotyczy: postępowania prowadzącego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego” Zarząd Dróg Powiatowych Opocznie na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U...

Utworzony: 2020-12-04 | Zmodyfikowany: 2020-12-04 16:45

14. ?Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego?

Odpowiedzi na zapytania

Opoczno, dnia 02.12.2020r. Sprawa nr TZ.3403.03a.2020 Wykonawcy wszyscy ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Dotyczy: postępowania prowadzącego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego” Zarząd Dróg Powiatowych Opocznie na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 20...

Utworzony: 2020-12-02 | Zmodyfikowany: 2020-12-02 14:48

16. ?Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego?

Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-w...

Ogłoszenie nr 616828-N-2020 z dnia 2020-11-27 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie: „Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie N...

Utworzony: 2020-11-27 | Zmodyfikowany: 2020-12-01 08:22

19. Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego

Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-w...

Ogłoszenie nr 611044-N-2020 z dnia 2020-11-17 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie: Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu ...

Utworzony: 2020-11-17 | Zmodyfikowany: 2020-11-17 12:26