Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

4. Remont drogi powiatowej nr 3106E przez m. Prucheńsko Duże i Remont drogi powiatowej nr 1505E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 3118E do szkoły w m. Klew

Remont drogi powiatowej nr 3106E przez m. Prucheńsko Duże i Remont drogi powiatowej ...

Utworzony: 2020-08-28 | Zmodyfikowany: 2020-08-28 14:52

5. Strona Główna

Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie

Komunikat dla Klientów Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie z dnia 03.08.2020 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie informuje, iż od dnia 01.08.2020 roku uległ zmianie numer rachunku bankowego. Obsługę bankową naszej jednostki prowadzić będzie Bank Spółdzielczy w Opocznie Pl. Kościuszki 3, 26-300 Opoczno Numer rachunku bieżącego 89 8992 0000 0033 1768 2000 0010 Komunikat z dnia 08.05.2020 roku dla Klientów Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie Szanowni Państwo, w związku z epidemią spowodowan...

Utworzony: 2015-12-16 | Zmodyfikowany: 2020-08-03 09:58

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 3109Ew Libiszowie

Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w Libiszowie

Utworzony: 2020-07-29 | Zmodyfikowany: 2020-07-29 09:03

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 3109Ew Libiszowie

Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w Libiszowie

Utworzony: 2020-07-29 | Zmodyfikowany: 2020-07-29 09:01

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w Libiszowie

Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w Libiszowie - informacja z otwarcia ofert

Utworzony: 2020-07-15 | Zmodyfikowany: 2020-07-15 13:19

9. Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w Libiszowie

Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w Libiszowie - informacja z otwarcia ofert

Utworzony: 2020-07-15 | Zmodyfikowany: 2020-07-15 13:18

10. Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w m. Libiszowie

Odpowiedzi na zapytania i zmiana treści SIWZ

Utworzony: 2020-07-08 | Zmodyfikowany: 2020-07-08 13:19

11. Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w m. Libiszowie

Odpowiedzi na zapytania i zmiana treści SIWZ

Utworzony: 2020-07-08 | Zmodyfikowany: 2020-07-08 13:18

12. Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w m. Libiszowie

Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w m. Libiszowie

Ogłoszenie nr 555551-N-2020 z dnia 2020-06-30 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie: Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w m. Libiszowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność...

Utworzony: 2020-06-30 | Zmodyfikowany: 2020-07-01 15:03

14. Sprawozdania finansowe za rok 2019(bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian funduszu jednostki, informacja dodatkowa)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Utworzony: 2020-05-07 | Zmodyfikowany: 2020-05-07 12:55

17. Informacje

Ogłoszenie -Sprzedaż koparko-ładowarki

Utworzony: 2020-03-19 | Zmodyfikowany: 2020-03-19 13:34

18. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

Utworzony: 2020-01-22 | Zmodyfikowany: 2020-01-22 11:43

19. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

Utworzony: 2020-01-22 | Zmodyfikowany: 2020-01-22 11:42