Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Sprawozdania finansowe

Rok 2022

Utworzony: 2023-05-09 | Zmodyfikowany: 2023-05-09 16:26

2. Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie. Daty publikacji i aktualizacji Data publikacji strony internetowej: 2020-09-17 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-17 Status pod względem zgod...

Utworzony: 2022-03-31 | Zmodyfikowany: 2023-04-01 08:31

3. Kontrola zarządcza

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2022 r.

Utworzony: 2023-03-31 | Zmodyfikowany: 2023-03-31 15:46

4. Strona Główna

Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie

Komunikat z dnia 28.03.2023 roku W dniu 7 kwietnia 2023 r. (Wielki Piątek) - Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie będzie nieczynny (Zarządzenie Nr 2/2023 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie) Komunikat z dnia 07.12.2022 roku W dniu 23 grudnia 2022 r. (piątek) - Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie będzie nieczynny (zarządzenie Nr 5/2022 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych...

Utworzony: 2015-12-16 | Zmodyfikowany: 2023-03-30 07:10

5. Rok 2023

Petycja sprawie planowanej inwestycji pn. "Budowa drogi łączącej drogę powiatow...

Podmiot wnoszący petycję: mieszkaniec Powiatu Opoczyńskiego Data złożenia petycji: 8 luty 2023 r. Przedmiot petycji: dotyczy planowanej inwestycji pn. "Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3016E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce-Błogie" Przebieg postępowania: - w trakcie rozpatrywania

Utworzony: 2023-02-15 | Zmodyfikowany: 2023-03-09 14:48

6. Petycje

Petycje

Petycje są formą bezpośredniego udziału obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele mogą zgłaszać indywidualnie lub zbiorowo postulaty, wnioski lub propozycje dotyczące spraw i problemów związanych z życiem publicznym. Tryb rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1123). Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności: zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotycz...

Utworzony: 2023-02-15 | Zmodyfikowany: 2023-02-15 09:29

7. Redakcja BIP

Redakcja BIP

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują: Dorota Białas tel. 44 736 11 25 e-mail: d.bialas@zdpopoczno.pl e-mail: sekretariat@zdpopoczno.pl

Utworzony: 2012-01-23 | Zmodyfikowany: 2023-02-13 12:49

8. Standardy Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych

Standardy Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych

Standardy Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych Zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie objęto ogółem 307,68 km dróg, z czego 300,7 km to drogi zamiejskie a 6,98 km to ulice na terenie miast Opoczno i Drzewica, w tym: w standardzie: III - 2,04 km. /ulice miejskie/ IV - 4,59 km. /ulice miejskie/ V 230,6 km. /drogi zamiejskie/ 0,35 km. /ulice miejskie/ VI 70,1 km. /drogi zamiejskie/ Drogi nieobjęte zimowym utrzymaniem (gruntowe) będą odśnieżane interw...

Utworzony: 2012-02-09 | Zmodyfikowany: 2023-02-13 12:47

9. Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2023

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2023

Utworzony: 2023-01-11 | Zmodyfikowany: 2023-01-11 10:18

10. Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2023-2025

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzony: 2022-12-20 | Zmodyfikowany: 2022-12-20 16:31

12. Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2023-2025

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW

Utworzony: 2022-12-14 | Zmodyfikowany: 2022-12-14 09:20

13. Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2022

Utworzony: 2022-01-21 | Zmodyfikowany: 2022-12-07 09:17

14. Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2023-2025

Ogłoszenie: Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dr...

Utworzony: 2022-12-07 | Zmodyfikowany: 2022-12-07 09:13

15. Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg powiatowych w ilości 100Mg z transportem i rozładunkiem

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzony: 2022-11-17 | Zmodyfikowany: 2022-11-17 18:52

18. Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg powiatowych w ilości 100Mg z transportem i rozładunkiem

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Utworzony: 2022-11-09 | Zmodyfikowany: 2022-11-09 13:59

20. Ogłoszenie o zamówieniu dostawy: Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2022/2023

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Utworzony: 2022-11-02 | Zmodyfikowany: 2022-11-02 23:20