artykuł nr 1

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

W dniu 24 sierpnia 2021r. została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania pn.

Remont dróg powiatowych:

- nr 3104E na odcinku Ziębów – Modrzew wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3101E w m. Ziębów

- nr 3117Ew miejscowości Ostrów

za kwotę brutto 1.080.071,36 zł.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości odpowiadającej 80 % wartości zadania.

Planowane do realizacji zadanie obejmuje remont dwóch odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 2,744 km. w tym:

- drogi nr 3104E na odcinku Ziębów – Modrzew wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3101E w m. Ziębów o długości 2,094 km(od szkoły w Ziębowie w kierunku Kraśnicy do końca zabudowań w m. Modrzew)

- drogi nr 3117Ew miejscowości Ostrów o długości 0,650 km (od skrzyżowania z DW 726 w kierunku Parczowa do końca zabudowań w m. Ostrów).

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni z asfaltobetonu na całej długości remontowanych odcinków dróg składającej się z dwóch warstw: warstwy wyrównawczej w ilości 100 kg/m2  i warstwy ścieralnej o gr. 3cm,

- wykonanie poboczy o szerokości 1 - 1,2m. wzmocnionych z jednej strony kruszywem łamanym, a z drugiej strony masą bitumiczną.  

Realizacja robót przewidziana jest w terminie 2 miesięcy od podpisania umowy.