artykuł nr 1

Zgłaszanie szkód komunikacyjnych

 

Zgłaszanie szkód komunikacyjnych

W przypadku uszkodzenia pojazdu na drodze powiatowej poszkodowany, w formie pisemnej, zgłasza fakt zaistnienia szkody do Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie, załączając następujące dokumenty:

- wniosek o odszkodowanie
- protokół policyjny

- dokumentacja fotograficzna (uszkodzeń pojazdu, miejsca zdarzenia)

ZDP przekazuje dokumenty do ubezpieczyciela.
Ubezpieczyciel kontaktuje się z poszkodowanym w celu dokonania oględzin uszkodzonego pojazdu i wszczęcia procedury odszkodowawczej.