artykuł nr 1

Ważne telefony

1. Baza zimowego utrzymania dróg (BZU) w Opocznie przy ul.Rolnej 5 obsługuje drogi powiatowe na terenie gmin 

  Opoczno, Drzewica, Poświętne, Sławno

 

telefon. 44 754 34 62,

      603 135 607

Odpowiedzialnym za zimowe utrzymanie dróg powiatowych (ZUD) na bazie zimowego utrzymania  (BZU) w Opocznie jest Kierownik ODM-1

  tel. 603 135 260

 

2. Baza zimowego utrzymania dróg w Solcu gm. Paradyż przy drodze krajowej 74 obsługuje drogi powiatowe na terenie gmin:

  Białaczów Mniszków, Paradyż, Żarnów

 

  telefon. 44 758 41 65

Odpowiedzialnym za zimowe utrzymanie dróg powiatowych (ZUD) na bazie zimowego utrzymania  (BZU) w Solcu jest Kierownik ODM-2

 telefon 603 135 267