główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2019-07-02 10:30
Dział: Informacje ogólne > Dane teleadresowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dane teleadresowe
Wykonanie: Dorota Białas
2. Data: 2019-06-11 14:15
Dział: Informacje ogólne > Strona Główna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie
Wykonanie: Dorota Białas
3. Data: 2019-06-11 14:13
Dział: Informacje ogólne > Strona Główna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie
Wykonanie: Dorota Białas
4. Data: 2019-05-15 10:43
Dział: Procedury i formularze załatwiania spraw > Zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklamy, uzgodnienie zjazdu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zajęcie pasa
Wykonanie: Dorota Białas
5. Data: 2019-05-15 10:42
Dział: Procedury i formularze załatwiania spraw > Zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklamy, uzgodnienie zjazdu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zajęcie pasa
Wykonanie: Dorota Białas
6. Data: 2019-05-15 10:41
Dział: Procedury i formularze załatwiania spraw > Zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklamy, uzgodnienie zjazdu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zajęcie pasa
Wykonanie: Dorota Białas
7. Data: 2019-05-15 10:40
Dział: Procedury i formularze załatwiania spraw > Zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklamy, uzgodnienie zjazdu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zajęcie pasa
Wykonanie: Dorota Białas
8. Data: 2019-05-15 10:39
Dział: Procedury i formularze załatwiania spraw > Zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklamy, uzgodnienie zjazdu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zajęcie pasa
Wykonanie: Dorota Białas
9. Data: 2019-05-10 13:27
Dział: Informacje ogólne > Gospodarka finansowa > Sprawozdania finansowe za rok 2018 (bilans,rachunek zysków i strat,zestawienie zmian funduszu jednostki,informacja dodatkowa) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dodatkowa 2018
Wykonanie: Dorota Białas
10. Data: 2019-05-09 08:48
Dział: Informacje ogólne > Gospodarka finansowa > Sprawozdania finansowe za rok 2018 (bilans,rachunek zysków i strat,zestawienie zmian funduszu jednostki,informacja dodatkowa) >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bilans 2018
Wykonanie: Dorota Białas