główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN329352
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ45581
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje ogólne
   Strona Główna 45581
   Dane teleadresowe 9305
   Statut 1813
     Uchwała Nr XXXVI/280/10 Rady Powiatu z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie 1258
   Przedmiot działania 1935
   Struktura organizacyjna 2768
   Kadra kierownicza 4001
   Gospodarka finansowa 1693
     Sprawozdania finansowe za rok 2018 (bilans,rachunek zysków i strat,zestawienie zmian funduszu jednostki,informacja dodatkowa) 99
   Nadzór nad ZDP 2179
   Regulamin pracy 1866
   Kontrole ZDP 1571
Aktualności
   Informacje 11825
     Ogłoszenia 2018 73
    ›    Sprzedaż samochodu ciężarowego Ford Transit 2.4DI nr rej EOP18VH rok produkcji 2003 109
     Ogłoszenia 2017 154
     Ogłoszenia 2013 598
    ›    Sprzedaż pojazdu-samochód ciężarowy Ford Transit 2,5 TD 640
    ›    Sprzedaż pojazdu: Samochód ciężarowy Ford Transit 2,5 TD, nr rej. EOP N836, rok produkcji 1998 651
    ›    Sprzedaż pojazdu: Samochód ciężarowy Ford Transit 2,5 TD, nr rej. EOP N836, rok produkcji 1998 498
    ›    Sprzedaż pojazdu: Samochód ciężarowy Ford Transit 2,5 TD, nr rej. EOP N836, rok produkcji 1998 512
    ›    Sprzedaż pojazdu: Samochód ciężarowy Ford Transit 2,5 TD, nr rej. EOP N836, rok produkcji 1998 523
   Program Naprawy Dróg Powiatowych w latach 2012-2014 1614
   Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 1513
   Utrudnienia w ruchu 1426
   Ostrzeżenia i komunikaty 1299
Zimowe Utrzymanie Dróg
   Ważne telefony 319
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia/rok 2019 58
     Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 380
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu 172
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2019/2020 82
     Informacje z otwarcia ofert 115
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2019/2020 64
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania 103
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2019/2020 149
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 94
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych 46
   Zamówienia/rok 2018 1554
     Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 339
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu 1322
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Prucheńsko Duże 451
    ›    Remont dróg powiatowych:Nr 3111E w m. Bielowice Nr 3111E w m. Janów Karwicki Nr 3114E w m. Karwice Nr 3100E na odcinku Gapinin granica powiatu i województwa Nr 3106E w m. Błogie Szlacheckie Nr 3106E w m. Małe Końskie 204
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Trzebina 167
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Trzebina - uwaga zmiany!! 456
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2018/2019 184
    ›    Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2019-2022 1048
     Informacje z otwarcia ofert 631
    ›    INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Prucheńsko Duże 142
    ›    Informacja z otwarcia ofert :Remont dróg powiatowych:Nr 3111E w m. Bielowice Nr 3111E w m. Janów Karwicki Nr 3114E w m. Karwice Nr 3100E na odcinku Gapinin granica powiatu i województwa Nr 3106E w m. Błogie Szlacheckie Nr 3106E w m. Małe Końskie 138
    ›    Informacje z otwarcia ofert: Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Trzebinia 153
    ›     Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2018/2019 133
    ›    INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - "Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2019-2022 114
      Zamówienia powyżej 30.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania 480
    ›     Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Prucheńsko Duże 127
    ›    Remont dróg powiatowych:Nr 3111E w m. Bielowice Nr 3111E w m. Janów Karwicki Nr 3114E w m. Karwice Nr 3100E na odcinku Gapinin granica powiatu i województwa Nr 3106E w m. Błogie Szlacheckie Nr 3106E w m. Małe Końskie 118
    ›    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Trzebinia 117
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2018/2019 329
    ›    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: "Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2019-2022" 91
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 465
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych 264
    ›     Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Trzebina 119
   Zamówienia/rok 2017 1540
     Informacje z otwarcia ofert 264
    ›    Informacje z otwarcia ofert- Rozbudowa drogi powiatowej nr3111E w m Bielowice 233
    ›    Informacja z otwarcia ofert-Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2017/2018 380
     Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 522
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu 1893
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice 1010
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2017/2018 358
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania 712
    ›     Rozbudowa drogi powiatowej nr3111E w m Bielowice 198
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2017/2018 361
      Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 563
    ›     Rozbudowa drogi powiatowej nr3111E w m Bielowice 198
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych 475
   Zamówienia/rok 2016 1651
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu 1796
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola. Etap I przez m. Stawowice 738
    ›    Rozbiórka mostu i budowa przepustu przez rzekę Ciek Przyłęk w ciągu drogi powiatowej nr 3118E w miejscowości Przyłęk 773
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice. Etap I w m. Szadkowice. 597
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2016/2017 w podziale na 12 zadań. 274
    ›    Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego 359
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania 677
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola. Etap I przez m. Stawowice 357
    ›    Rozbiórka mostu i budowa przepustu przez rzekę Ciek Przyłęk w ciągu drogi powiatowej nr 3118E w miejscowości Przyłęk 316
    ›     Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice. Etap I w m. Szadkowice. 312
    ›     Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2016/2017 w podziale na 12 zadań. 1960
    ›    Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego 342
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 691
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola. Etap I przez m. Stawowice 375
    ›    Rozbiórka mostu i budowa przepustu przez rzekę Ciek Przyłęk w ciągu drogi powiatowej nr 3118E w miejscowości Przyłęk 278
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice. Etap I w m. Szadkowice. 264
    ›    Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego 249
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych 443
   Zamówienia / rok 2015 8757
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu 1776
    ›    Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych nr 3114E w m. Karwice, nr 3140E w m. Dęba i nr 3109E w m. Libiszów 553
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew- Ruszenice. Etap II 1091
    ›    Remont drogi powiatowej nr 1502E w m. Irenów 660
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3115E i 3116E ul. Świerczewskiego w miejscowości Białaczów. Etap I odcinek od skrzyżowania z ulicą Sobieńską do skrzyżowania z ulicą Polną . 384
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2015/2016 380
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2015/2016 814
    ›    Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2016-2018 324
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania 761
    ›     Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych nr 3114E w m. Karwice, nr 3140E w m. Dęba i nr 3109E w m. Libiszów 554
    ›     Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew- Ruszenice. Etap II 617
    ›    Remont drogi powiatowej nr 1502E w m. Irenów 505
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3115E i 3116E ul. Świerczewskiego w miejscowości Białaczów. Etap I odcinek od skrzyżowania z ulicą Sobieńską do skrzyżowania z ulicą Polną . 491
    ›     Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2015/2016 1150
    ›    Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2016-2018 326
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 1074
    ›    Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych nr 3114E w m. Karwice, nr 3140E w m. Dęba i nr 3109E w m. Libiszów 484
    ›     Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew- Ruszenice. Etap II 408
    ›    Remont drogi powiatowej nr 1502E w m. Irenów 391
    ›     Przebudowa drogi powiatowej nr 3115E i 3116E ul. Świerczewskiego w miejscowości Białaczów. Etap I odcinek od skrzyżowania z ulicą Sobieńską do skrzyżowania z ulicą Polną . 282
    ›     Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2015/2016 341
    ›    Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2016-2018 277
      Zamówienia powy powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych 640
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2015/2016 258
   Zamówienia / rok 2014 2894
     Zamówienia powyżej 14.000 / 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu 3570
    ›    Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014 607
    ›    Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014 510
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3104E wraz z przepustem w miejscowości Modrzew w km 1+644 - 1+844 661
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Radzice Małe - Radzice Duże. 1287
    ›    Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Rozbudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. 991
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3117E Ostrów - Białaczów - Sobień na odcinku Parczów - Białaczów 833
    ›    OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA: PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 3119E NA ODCINKU KOZENIN - KŁOPOTÓW. 726
    ›    Przebudowa i remont dróg powiatowych będących w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie 670
    ›    Remont dróg powiatowych - ulicy Sobieńskiej i Świerczewskiego w Białaczowie 575
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Trojanów w km 5+200 - 5+690 i w km 6+370 - 6+800 wraz z remontem stożków mostu 599
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015 440
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015 498
     Zamówienia powyżej 14.000 / 30.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania 1122
    ›    Zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego. 596
    ›    Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014 557
    ›     Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014 507
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3104E wraz z przepustem w miejscowości Modrzew w km 1+644 - 1+844 650
    ›     Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Radzice Małe - Radzice Duże. 1011
    ›    Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Rozbudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. 476
    ›     Remont drogi powiatowej nr 3117E Ostrów - Białaczów - Sobień na odcinku Parczów - Białaczów 483
    ›    Przebudowa i remont dróg powiatowych będących w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie 433
    ›    OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA: PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 3119E NA ODCINKU KOZENIN - KŁOPOTÓW. 460
    ›     - - - Remont drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Trojanów w km 5+200 - 5+690 i w km 6+370 - 6+800 wraz z remontem stożków mostu 464
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015 955
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015 801
     Zamówienia powyżej 14.000 / 30.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 1387
    ›    Zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego. 537
    ›    - - - Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014 481
    ›    Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014 459
    ›     Remont drogi powiatowej nr 3104E wraz z przepustem w miejscowości Modrzew w km 1+644 - 1+844 508
    ›     Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Radzice Małe - Radzice Duże. 646
    ›    Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Rozbudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. 518
    ›     Remont drogi powiatowej nr 3117E Ostrów - Białaczów - Sobień na odcinku Parczów - Białaczów 469
    ›     Przebudowa i remont dróg powiatowych będących w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie 407
    ›    OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA: PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 3119E NA ODCINKU KOZENIN - KŁOPOTÓW. 542
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Trojanów w km 5+200 - 5+690 i w km 6+370 - 6+800 wraz z remontem stożków mostu 466
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015 414
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015 470
     Zamówienia powyżej 14.000 / 30.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych 732
    ›    Remont dróg powiatowych - ulicy Sobieńskiej i Świerczewskiego w Białaczowie 359
   Zamówienia / rok 2013 3627
     Zamówienia powyżej 14.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu 3713
    ›    Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2013 814
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica. Etap I Jelnia - Drzewica 3816
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice -Żarnów. Etap III odcinek Afryka - Tomaszów i Przebudowa drogi powiatowej nr 1504E Skórkowice - Żarnów na odcinku obejmującym teren kolejowy z wyłączeniem 2608
    ›    Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2013. 761
    ›    : Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Rozbudowy drogi powiatowej nr 3113E - ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię 739
    ›    Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Przebudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice 1817
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew - Ruszenice 1030
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E - ul. Kilińskiego w Drzewicy 1549
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3106E w miejscowości Prucheńsko Duże 683
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2013/2014 728
    ›    Dostawa soli drogowej niezbrylającej gat. DR na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie 639
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica. Etap I Jelnia - Drzewica 2343
    ›    Zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego 915
    ›    Zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego. 802
     Zamówienia powyżej 14.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania 1380
    ›     Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2013 783
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica. Etap I Jelnia - Drzewica 1032
    ›    Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2013 940
    ›    Rozbudowa drogi pow.nr 1504E na odc. gr. pow. piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice -Żarnów. Etap III odcinek Afryka - Tomaszów i przebudowy drogi powiatowej nr 1504E Skórkowice - Żarnów na odcinku obejmującym teren kolejowy z wyłącz. wiaduktu. 1506
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E - ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię. 956
    ›     Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Przebudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowice 765
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew - Ruszenice 773
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E - ul. Kilińskiego w Drzewicy 745
    ›     Remont drogi powiatowej nr 3106E w miejscowości Prucheńsko Duże 774
    ›    Dostawa soli drogowej nizbrylajacej gat. DR na potrzeby ZDP w Opocznie 595
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica- Drzewica. Etap I Jelnia - Drzewica 719
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2013/2014 1024
     Zamówienia powyżej 14.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 1124
    ›    Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2013 643
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica. Etap I Jelnia - Drzewica 820
    ›    Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2013. 743
    ›    Opoczno: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice -Żarnów. Etap III odcinek Afryka - Tomaszów i Przebudowa drogi powiatowej nr 1504E Skórkowice - Żarnów na odcinku obejmującym teren kolejowy z wy 718
    ›    Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Rozbudowy drogi powiatowej nr 3113E - ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię. 680
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew - Ruszenice 619
    ›    Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Przebudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice 719
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E - ul. Kilińskiego w Drzewicy 566
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3106E w miejscowości Prucheńsko Duże 597
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica -Drzewica. Etap I Jelnia - Drzewica 581
    ›    Dostawa soli drogowej niezbrylającej gat. DR na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie 544
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2013/2014 536
     Zamówienia powyżej 14.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych 934
    ›    Unieważnienie postępowania na zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego? 410
   Zamówienia / rok 2012 3205
     Zamówienia powyżej 14.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu 2654
    ›    Likwidacja skutków nawałnicy z dnia 14.07.2011r. w zakresie uporządkowania i odtworzenia zniszczonego zadrzewienia przydrożnego dróg powiatowych na terenie gmin: Białaczów, Żarnów i Opoczno 985
    ›    Dostawa emulsji asfaltowej szybkorozpadowej zwykłej K1-65 na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2012 850
    ›    Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2012. 764
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice -Żarnów. Etap II odcinek Tomaszów - Marcinków. 1383
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Strzeszkowice. Etap II 776
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E, fragment ulicy Żeromskiego w Drzewicy 1208
    ›    Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3118E ulica Przedborska w Paradyżu 918
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3122E na odcinku Zachorzów - Zachorzów Kolonia wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3121E 911
    ›    Budowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w Białaczowie 822
    ›    Dostawa soli drogowej niezbrylającej gat. DR na potrzeby ZDP w Opocznie 688
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2012/2013 848
    ›    Dostawa remontera drogowego na emulsję asfaltową i grysy do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych 836
     Zamówienia powyżej 14.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania 1238
    ›    Dostawa emulsji asfaltowej C65B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2012 802
    ›    Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2012 881
    ›     Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice -Żarnów. Etap II odcinek Tomaszów - Marcinków. 998
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Strzeszkowice. EtapII 947
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E, fragment ulicy Żeromskiego w Drzewicy 1030
    ›    Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3118E ulica Przedborska w Paradyżua 827
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3122E na odcinku Zachorzów -Zachorzów Kolonia wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3121E 994
    ›    Budowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w Białaczowie 1341
    ›     Dostawa soli drogowej niezbrylającej gat. DR na potrzeby ZDP w Opocznie 931
    ›     Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2012/2013 1590
    ›     Dostawa remontera drogowego na emulsję asfaltową i grysy do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych 900
     Zamówienia powyżej 14.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 1200
    ›    Likwidacja skutków nawałnicy z dnia 14.07.2011r. w zakresie uporządkowania i odtworzenia zniszczonego zadrzewienia przydrożnego dróg powiatowych na terenie gmin: Białaczów, Żarnów i Opoczno. 950
    ›    Dostawa emulsji asfaltowej C65B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2012 938
    ›    Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2012 692
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice -Żarnów. Etap II odcinek Tomaszów - Marcinków. 718
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Strzeszkowice. Etap II 678
    ›    Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3118E ulica Przedborska w Paradyżu 792
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E, fragment ulicy Żeromskiego w Drzewicy 648
    ›     Remont drogi powiatowej nr 3122E na odcinku Zachorzów - Zachorzów Kolonia wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3121E 613
    ›    Budowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w Białaczowie 648
    ›    Dostawa soli drogowej niezbrylającej gat. DR na potrzeby ZDP w Opocznie 631
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2012/2013 620
    ›    Dostawa remontera drogowego na emulsję asfaltową i grysy do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych 689
     Zamówienia powyżej 14.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych 877
   Inne 9497
     Ogłoszenie o sprzedaży sprzętu 1847
     Ogłoszenie o sprzedaży drewna 1468
   Zamówienia/rok 2020 118
     Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 71
Praca
   Oferty zatrudnienia 3024
     OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY 5159
     OGŁOSZENIA O WOLNYCH STANOWISKACH PRACY POZA NABOREM 2348
    ›    Kierownik robót - miejsce pracy Obwód Drogowo-Mostowy Nr 2 w Solcu 1488
     OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY 2082
     OGŁOSZENIA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA NA WOLNE STANOWISKA PRACY POZA NABOREM 1909
Procedury i formularze załatwiania spraw
   Elektroniczna skrzynka podawcza 1722
   Zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklamy, uzgodnienie zjazdu 4378
   Zgłaszanie szkód komunikacyjnych 1426
Dostęp do Informacji Publicznej
   Informacja publiczna 1834
   Informacja publiczna nie udostępniona w BIP 1664
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 1441
Inne
   Ogólny wykaz dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie 2845
   Zestawienie dróg administrowanych przez ZDP na terenie gmin 4941
   Zimowe Utrzymanie Dróg 1696
     Ważne telefony 864
     Standardy Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych 1564
     Wykaz dróg zimowego utrzymania 1179
     Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017 248
     Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018 196
   Rejestry, Ewidencje, Archiwa 1371
   Redakcja BIP 1681