główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN289750
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ41039
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje ogólne
   Strona Główna 41039
   Dane teleadresowe 8392
   Statut 1618
     Uchwała Nr XXXVI/280/10 Rady Powiatu z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie 1189
   Przedmiot działania 1761
   Struktura organizacyjna 2412
   Kadra kierownicza 3387
   Gospodarka finansowa 1495
   Nadzór nad ZDP 1950
   Regulamin pracy 1731
   Kontrole ZDP 1430
Aktualności
   Informacje 10108
     Ogłoszenia 2018 17
    ›    Sprzedaż samochodu ciężarowego Ford Transit 2.4DI nr rej EOP18VH rok produkcji 2003 24
     Ogłoszenia 2017 103
     Ogłoszenia 2013 546
    ›    Sprzedaż pojazdu-samochód ciężarowy Ford Transit 2,5 TD 567
    ›    Sprzedaż pojazdu: Samochód ciężarowy Ford Transit 2,5 TD, nr rej. EOP N836, rok produkcji 1998 582
    ›    Sprzedaż pojazdu: Samochód ciężarowy Ford Transit 2,5 TD, nr rej. EOP N836, rok produkcji 1998 433
    ›    Sprzedaż pojazdu: Samochód ciężarowy Ford Transit 2,5 TD, nr rej. EOP N836, rok produkcji 1998 433
    ›    Sprzedaż pojazdu: Samochód ciężarowy Ford Transit 2,5 TD, nr rej. EOP N836, rok produkcji 1998 456
   Program Naprawy Dróg Powiatowych w latach 2012-2014 1479
   Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 1350
   Utrudnienia w ruchu 1258
   Ostrzeżenia i komunikaty 1195
Zimowe Utrzymanie Dróg
   Ważne telefony 61
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia/rok 2019 64
     Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 26
   Zamówienia/rok 2018 1237
     Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 268
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu 1145
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Prucheńsko Duże 355
    ›    Remont dróg powiatowych:Nr 3111E w m. Bielowice Nr 3111E w m. Janów Karwicki Nr 3114E w m. Karwice Nr 3100E na odcinku Gapinin granica powiatu i województwa Nr 3106E w m. Błogie Szlacheckie Nr 3106E w m. Małe Końskie 125
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Trzebina 85
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Trzebina - uwaga zmiany!! 174
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2018/2019 81
    ›    Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2019-2022 33
     Informacje z otwarcia ofert 535
    ›    INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Prucheńsko Duże 65
    ›    Informacja z otwarcia ofert :Remont dróg powiatowych:Nr 3111E w m. Bielowice Nr 3111E w m. Janów Karwicki Nr 3114E w m. Karwice Nr 3100E na odcinku Gapinin granica powiatu i województwa Nr 3106E w m. Błogie Szlacheckie Nr 3106E w m. Małe Końskie 56
    ›    Informacje z otwarcia ofert: Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Trzebinia 65
    ›     Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2018/2019 35
    ›    INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - "Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2019-2022 25
      Zamówienia powyżej 30.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania 405
    ›     Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Prucheńsko Duże 52
    ›    Remont dróg powiatowych:Nr 3111E w m. Bielowice Nr 3111E w m. Janów Karwicki Nr 3114E w m. Karwice Nr 3100E na odcinku Gapinin granica powiatu i województwa Nr 3106E w m. Błogie Szlacheckie Nr 3106E w m. Małe Końskie 37
    ›    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Trzebinia 37
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2018/2019 103
    ›    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: "Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2019-2022" 11
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 384
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych 213
    ›     Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Trzebina 42
   Zamówienia/rok 2017 1428
     Informacje z otwarcia ofert 200
    ›    Informacje z otwarcia ofert- Rozbudowa drogi powiatowej nr3111E w m Bielowice 153
    ›    Informacja z otwarcia ofert-Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2017/2018 280
     Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 454
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu 1829
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice 893
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2017/2018 175
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania 644
    ›     Rozbudowa drogi powiatowej nr3111E w m Bielowice 120
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2017/2018 190
      Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 490
    ›     Rozbudowa drogi powiatowej nr3111E w m Bielowice 125
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych 407
   Zamówienia/rok 2016 1569
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu 1730
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola. Etap I przez m. Stawowice 642
    ›    Rozbiórka mostu i budowa przepustu przez rzekę Ciek Przyłęk w ciągu drogi powiatowej nr 3118E w miejscowości Przyłęk 678
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice. Etap I w m. Szadkowice. 536
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2016/2017 w podziale na 12 zadań. 205
    ›    Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego 298
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania 635
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola. Etap I przez m. Stawowice 283
    ›    Rozbiórka mostu i budowa przepustu przez rzekę Ciek Przyłęk w ciągu drogi powiatowej nr 3118E w miejscowości Przyłęk 244
    ›     Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice. Etap I w m. Szadkowice. 190
    ›     Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2016/2017 w podziale na 12 zadań. 1685
    ›    Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego 273
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 634
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola. Etap I przez m. Stawowice 284
    ›    Rozbiórka mostu i budowa przepustu przez rzekę Ciek Przyłęk w ciągu drogi powiatowej nr 3118E w miejscowości Przyłęk 175
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice. Etap I w m. Szadkowice. 197
    ›    Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego 177
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych 397
   Zamówienia / rok 2015 7452
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu 1672
    ›    Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych nr 3114E w m. Karwice, nr 3140E w m. Dęba i nr 3109E w m. Libiszów 477
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew- Ruszenice. Etap II 1011
    ›    Remont drogi powiatowej nr 1502E w m. Irenów 551
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3115E i 3116E ul. Świerczewskiego w miejscowości Białaczów. Etap I odcinek od skrzyżowania z ulicą Sobieńską do skrzyżowania z ulicą Polną . 320
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2015/2016 323
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2015/2016 741
    ›    Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2016-2018 233
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania 680
    ›     Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych nr 3114E w m. Karwice, nr 3140E w m. Dęba i nr 3109E w m. Libiszów 485
    ›     Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew- Ruszenice. Etap II 535
    ›    Remont drogi powiatowej nr 1502E w m. Irenów 432
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3115E i 3116E ul. Świerczewskiego w miejscowości Białaczów. Etap I odcinek od skrzyżowania z ulicą Sobieńską do skrzyżowania z ulicą Polną . 412
    ›     Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2015/2016 912
    ›    Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2016-2018 267
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 984
    ›    Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych nr 3114E w m. Karwice, nr 3140E w m. Dęba i nr 3109E w m. Libiszów 411
    ›     Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew- Ruszenice. Etap II 328
    ›    Remont drogi powiatowej nr 1502E w m. Irenów 317
    ›     Przebudowa drogi powiatowej nr 3115E i 3116E ul. Świerczewskiego w miejscowości Białaczów. Etap I odcinek od skrzyżowania z ulicą Sobieńską do skrzyżowania z ulicą Polną . 205
    ›     Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2015/2016 268
    ›    Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2016-2018 203
      Zamówienia powy powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych 555
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2015/2016 184
   Zamówienia / rok 2014 2818
     Zamówienia powyżej 14.000 / 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu 3522
    ›    Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014 492
    ›    Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014 453
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3104E wraz z przepustem w miejscowości Modrzew w km 1+644 - 1+844 583
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Radzice Małe - Radzice Duże. 1201
    ›    Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Rozbudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. 855
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3117E Ostrów - Białaczów - Sobień na odcinku Parczów - Białaczów 745
    ›    OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA: PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 3119E NA ODCINKU KOZENIN - KŁOPOTÓW. 570
    ›    Przebudowa i remont dróg powiatowych będących w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie 537
    ›    Remont dróg powiatowych - ulicy Sobieńskiej i Świerczewskiego w Białaczowie 487
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Trojanów w km 5+200 - 5+690 i w km 6+370 - 6+800 wraz z remontem stożków mostu 523
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015 371
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015 425
     Zamówienia powyżej 14.000 / 30.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania 1069
    ›    Zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego. 529
    ›    Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014 492
    ›     Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014 438
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3104E wraz z przepustem w miejscowości Modrzew w km 1+644 - 1+844 578
    ›     Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Radzice Małe - Radzice Duże. 819
    ›    Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Rozbudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. 404
    ›     Remont drogi powiatowej nr 3117E Ostrów - Białaczów - Sobień na odcinku Parczów - Białaczów 409
    ›    Przebudowa i remont dróg powiatowych będących w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie 372
    ›    OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA: PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 3119E NA ODCINKU KOZENIN - KŁOPOTÓW. 380
    ›     - - - Remont drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Trojanów w km 5+200 - 5+690 i w km 6+370 - 6+800 wraz z remontem stożków mostu 380
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015 787
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015 724
     Zamówienia powyżej 14.000 / 30.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 1340
    ›    Zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego. 444
    ›    - - - Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014 412
    ›    Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014 392
    ›     Remont drogi powiatowej nr 3104E wraz z przepustem w miejscowości Modrzew w km 1+644 - 1+844 431
    ›     Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Radzice Małe - Radzice Duże. 570
    ›    Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Rozbudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. 442
    ›     Remont drogi powiatowej nr 3117E Ostrów - Białaczów - Sobień na odcinku Parczów - Białaczów 390
    ›     Przebudowa i remont dróg powiatowych będących w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie 346
    ›    OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA: PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 3119E NA ODCINKU KOZENIN - KŁOPOTÓW. 469
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Trojanów w km 5+200 - 5+690 i w km 6+370 - 6+800 wraz z remontem stożków mostu 379
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015 354
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015 383
     Zamówienia powyżej 14.000 / 30.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych 686
    ›    Remont dróg powiatowych - ulicy Sobieńskiej i Świerczewskiego w Białaczowie 284
   Zamówienia / rok 2013 3550
     Zamówienia powyżej 14.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu 3660
    ›    Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2013 734
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica. Etap I Jelnia - Drzewica 3526
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice -Żarnów. Etap III odcinek Afryka - Tomaszów i Przebudowa drogi powiatowej nr 1504E Skórkowice - Żarnów na odcinku obejmującym teren kolejowy z wyłączeniem 2393
    ›    Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2013. 694
    ›    : Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Rozbudowy drogi powiatowej nr 3113E - ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię 676
    ›    Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Przebudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice 1620
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew - Ruszenice 956
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E - ul. Kilińskiego w Drzewicy 1405
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3106E w miejscowości Prucheńsko Duże 611
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2013/2014 650
    ›    Dostawa soli drogowej niezbrylającej gat. DR na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie 573
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica. Etap I Jelnia - Drzewica 2164
    ›    Zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego 849
    ›    Zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego. 733
     Zamówienia powyżej 14.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania 1290
    ›     Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2013 681
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica. Etap I Jelnia - Drzewica 961
    ›    Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2013 870
    ›    Rozbudowa drogi pow.nr 1504E na odc. gr. pow. piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice -Żarnów. Etap III odcinek Afryka - Tomaszów i przebudowy drogi powiatowej nr 1504E Skórkowice - Żarnów na odcinku obejmującym teren kolejowy z wyłącz. wiaduktu. 1420
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E - ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię. 876
    ›     Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Przebudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowice 692
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew - Ruszenice 695
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E - ul. Kilińskiego w Drzewicy 655
    ›     Remont drogi powiatowej nr 3106E w miejscowości Prucheńsko Duże 706
    ›    Dostawa soli drogowej nizbrylajacej gat. DR na potrzeby ZDP w Opocznie 539
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica- Drzewica. Etap I Jelnia - Drzewica 648
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2013/2014 864
     Zamówienia powyżej 14.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 1080
    ›    Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2013 565
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica. Etap I Jelnia - Drzewica 742
    ›    Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2013. 669
    ›    Opoczno: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice -Żarnów. Etap III odcinek Afryka - Tomaszów i Przebudowa drogi powiatowej nr 1504E Skórkowice - Żarnów na odcinku obejmującym teren kolejowy z wy 629
    ›    Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Rozbudowy drogi powiatowej nr 3113E - ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię. 610
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew - Ruszenice 541
    ›    Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Przebudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice 647
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E - ul. Kilińskiego w Drzewicy 491
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3106E w miejscowości Prucheńsko Duże 526
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica -Drzewica. Etap I Jelnia - Drzewica 493
    ›    Dostawa soli drogowej niezbrylającej gat. DR na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie 474
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2013/2014 462
     Zamówienia powyżej 14.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych 892
    ›    Unieważnienie postępowania na zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego? 353
   Zamówienia / rok 2012 3129
     Zamówienia powyżej 14.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu 2562
    ›    Likwidacja skutków nawałnicy z dnia 14.07.2011r. w zakresie uporządkowania i odtworzenia zniszczonego zadrzewienia przydrożnego dróg powiatowych na terenie gmin: Białaczów, Żarnów i Opoczno 929
    ›    Dostawa emulsji asfaltowej szybkorozpadowej zwykłej K1-65 na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2012 790
    ›    Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2012. 692
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice -Żarnów. Etap II odcinek Tomaszów - Marcinków. 1321
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Strzeszkowice. Etap II 707
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E, fragment ulicy Żeromskiego w Drzewicy 1134
    ›    Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3118E ulica Przedborska w Paradyżu 850
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3122E na odcinku Zachorzów - Zachorzów Kolonia wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3121E 846
    ›    Budowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w Białaczowie 753
    ›    Dostawa soli drogowej niezbrylającej gat. DR na potrzeby ZDP w Opocznie 623
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2012/2013 779
    ›    Dostawa remontera drogowego na emulsję asfaltową i grysy do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych 732
     Zamówienia powyżej 14.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania 1186
    ›    Dostawa emulsji asfaltowej C65B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2012 726
    ›    Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2012 806
    ›     Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice -Żarnów. Etap II odcinek Tomaszów - Marcinków. 890
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Strzeszkowice. EtapII 862
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E, fragment ulicy Żeromskiego w Drzewicy 920
    ›    Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3118E ulica Przedborska w Paradyżua 756
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3122E na odcinku Zachorzów -Zachorzów Kolonia wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3121E 905
    ›    Budowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w Białaczowie 1219
    ›     Dostawa soli drogowej niezbrylającej gat. DR na potrzeby ZDP w Opocznie 851
    ›     Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2012/2013 1504
    ›     Dostawa remontera drogowego na emulsję asfaltową i grysy do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych 819
     Zamówienia powyżej 14.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 1132
    ›    Likwidacja skutków nawałnicy z dnia 14.07.2011r. w zakresie uporządkowania i odtworzenia zniszczonego zadrzewienia przydrożnego dróg powiatowych na terenie gmin: Białaczów, Żarnów i Opoczno. 867
    ›    Dostawa emulsji asfaltowej C65B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2012 840
    ›    Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2012 616
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice -Żarnów. Etap II odcinek Tomaszów - Marcinków. 629
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Strzeszkowice. Etap II 604
    ›    Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3118E ulica Przedborska w Paradyżu 711
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E, fragment ulicy Żeromskiego w Drzewicy 573
    ›     Remont drogi powiatowej nr 3122E na odcinku Zachorzów - Zachorzów Kolonia wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3121E 536
    ›    Budowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w Białaczowie 552
    ›    Dostawa soli drogowej niezbrylającej gat. DR na potrzeby ZDP w Opocznie 556
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2012/2013 547
    ›    Dostawa remontera drogowego na emulsję asfaltową i grysy do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych 597
     Zamówienia powyżej 14.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych 826
   Inne 7976
     Ogłoszenie o sprzedaży sprzętu 1680
     Ogłoszenie o sprzedaży drewna 1379
Praca
   Oferty zatrudnienia 2718
     OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY 4420
     OGŁOSZENIA O WOLNYCH STANOWISKACH PRACY POZA NABOREM 2065
    ›    Kierownik robót - miejsce pracy Obwód Drogowo-Mostowy Nr 2 w Solcu 1348
     OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY 1887
     OGŁOSZENIA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA NA WOLNE STANOWISKA PRACY POZA NABOREM 1731
Procedury i formularze załatwiania spraw
   Elektroniczna skrzynka podawcza 1516
   Zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklamy, uzgodnienie zjazdu 3798
   Zgłaszanie szkód komunikacyjnych 1315
Dostęp do Informacji Publicznej
   Informacja publiczna 1676
   Informacja publiczna nie udostępniona w BIP 1507
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 1341
Inne
   Ogólny wykaz dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie 2475
   Zestawienie dróg administrowanych przez ZDP na terenie gmin 4154
   Zimowe Utrzymanie Dróg 1514
     Ważne telefony 800
     Standardy Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych 1458
     Wykaz dróg zimowego utrzymania 1017
     Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017 176
     Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018 129
   Rejestry, Ewidencje, Archiwa 1260
   Redakcja BIP 1531