główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN312166
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ43937
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje ogólne
   Strona Główna 43937
   Dane teleadresowe 8958
   Statut 1724
     Uchwała Nr XXXVI/280/10 Rady Powiatu z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie 1227
   Przedmiot działania 1881
   Struktura organizacyjna 2644
   Kadra kierownicza 3779
   Gospodarka finansowa 1629
     Sprawozdania finansowe za rok 2018 (bilans,rachunek zysków i strat,zestawienie zmian funduszu jednostki,informacja dodatkowa) 61
   Nadzór nad ZDP 2107
   Regulamin pracy 1811
   Kontrole ZDP 1514
Aktualności
   Informacje 11222
     Ogłoszenia 2018 43
    ›    Sprzedaż samochodu ciężarowego Ford Transit 2.4DI nr rej EOP18VH rok produkcji 2003 70
     Ogłoszenia 2017 127
     Ogłoszenia 2013 568
    ›    Sprzedaż pojazdu-samochód ciężarowy Ford Transit 2,5 TD 606
    ›    Sprzedaż pojazdu: Samochód ciężarowy Ford Transit 2,5 TD, nr rej. EOP N836, rok produkcji 1998 616
    ›    Sprzedaż pojazdu: Samochód ciężarowy Ford Transit 2,5 TD, nr rej. EOP N836, rok produkcji 1998 462
    ›    Sprzedaż pojazdu: Samochód ciężarowy Ford Transit 2,5 TD, nr rej. EOP N836, rok produkcji 1998 476
    ›    Sprzedaż pojazdu: Samochód ciężarowy Ford Transit 2,5 TD, nr rej. EOP N836, rok produkcji 1998 486
   Program Naprawy Dróg Powiatowych w latach 2012-2014 1558
   Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 1428
   Utrudnienia w ruchu 1374
   Ostrzeżenia i komunikaty 1264
Zimowe Utrzymanie Dróg
   Ważne telefony 213
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia/rok 2019 863
     Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 287
   Zamówienia/rok 2018 1449
     Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 305
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu 1278
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Prucheńsko Duże 400
    ›    Remont dróg powiatowych:Nr 3111E w m. Bielowice Nr 3111E w m. Janów Karwicki Nr 3114E w m. Karwice Nr 3100E na odcinku Gapinin granica powiatu i województwa Nr 3106E w m. Błogie Szlacheckie Nr 3106E w m. Małe Końskie 162
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Trzebina 124
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Trzebina - uwaga zmiany!! 289
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2018/2019 130
    ›    Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2019-2022 998
     Informacje z otwarcia ofert 599
    ›    INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ?Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Prucheńsko Duże 105
    ›    Informacja z otwarcia ofert :Remont dróg powiatowych:Nr 3111E w m. Bielowice Nr 3111E w m. Janów Karwicki Nr 3114E w m. Karwice Nr 3100E na odcinku Gapinin granica powiatu i województwa Nr 3106E w m. Błogie Szlacheckie Nr 3106E w m. Małe Końskie 95
    ›    Informacje z otwarcia ofert: Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Trzebinia 110
    ›     Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2018/2019 90
    ›    INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - "Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2019-2022 73
      Zamówienia powyżej 30.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania 447
    ›     Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Prucheńsko Duże 89
    ›    Remont dróg powiatowych:Nr 3111E w m. Bielowice Nr 3111E w m. Janów Karwicki Nr 3114E w m. Karwice Nr 3100E na odcinku Gapinin granica powiatu i województwa Nr 3106E w m. Błogie Szlacheckie Nr 3106E w m. Małe Końskie 75
    ›    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Trzebinia 79
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2018/2019 208
    ›    Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: "Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2019-2022" 52
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 434
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych 234
    ›     Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Trzebina 81
   Zamówienia/rok 2017 1493
     Informacje z otwarcia ofert 231
    ›    Informacje z otwarcia ofert- Rozbudowa drogi powiatowej nr3111E w m Bielowice 194
    ›    Informacja z otwarcia ofert-Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2017/2018 333
     Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 490
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu 1862
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice 946
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2017/2018 317
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania 684
    ›     Rozbudowa drogi powiatowej nr3111E w m Bielowice 156
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2017/2018 267
      Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 523
    ›     Rozbudowa drogi powiatowej nr3111E w m Bielowice 158
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych 443
   Zamówienia/rok 2016 1613
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu 1766
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola. Etap I przez m. Stawowice 696
    ›    Rozbiórka mostu i budowa przepustu przez rzekę Ciek Przyłęk w ciągu drogi powiatowej nr 3118E w miejscowości Przyłęk 726
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice. Etap I w m. Szadkowice. 566
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2016/2017 w podziale na 12 zadań. 236
    ›    Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego 328
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania 652
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola. Etap I przez m. Stawowice 321
    ›    Rozbiórka mostu i budowa przepustu przez rzekę Ciek Przyłęk w ciągu drogi powiatowej nr 3118E w miejscowości Przyłęk 280
    ›     Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice. Etap I w m. Szadkowice. 232
    ›     Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2016/2017 w podziale na 12 zadań. 1806
    ›    Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego 306
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 664
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola. Etap I przez m. Stawowice 323
    ›    Rozbiórka mostu i budowa przepustu przez rzekę Ciek Przyłęk w ciągu drogi powiatowej nr 3118E w miejscowości Przyłęk 220
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice. Etap I w m. Szadkowice. 232
    ›    Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego 209
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych 423
   Zamówienia / rok 2015 8307
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu 1709
    ›    Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych nr 3114E w m. Karwice, nr 3140E w m. Dęba i nr 3109E w m. Libiszów 513
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew- Ruszenice. Etap II 1051
    ›    Remont drogi powiatowej nr 1502E w m. Irenów 608
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3115E i 3116E ul. Świerczewskiego w miejscowości Białaczów. Etap I odcinek od skrzyżowania z ulicą Sobieńską do skrzyżowania z ulicą Polną . 346
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2015/2016 350
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2015/2016 778
    ›    Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2016-2018 280
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania 706
    ›     Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych nr 3114E w m. Karwice, nr 3140E w m. Dęba i nr 3109E w m. Libiszów 521
    ›     Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew- Ruszenice. Etap II 579
    ›    Remont drogi powiatowej nr 1502E w m. Irenów 468
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3115E i 3116E ul. Świerczewskiego w miejscowości Białaczów. Etap I odcinek od skrzyżowania z ulicą Sobieńską do skrzyżowania z ulicą Polną . 454
    ›     Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2015/2016 1026
    ›    Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2016-2018 296
     Zamówienia powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 1018
    ›    Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych nr 3114E w m. Karwice, nr 3140E w m. Dęba i nr 3109E w m. Libiszów 451
    ›     Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew- Ruszenice. Etap II 365
    ›    Remont drogi powiatowej nr 1502E w m. Irenów 352
    ›     Przebudowa drogi powiatowej nr 3115E i 3116E ul. Świerczewskiego w miejscowości Białaczów. Etap I odcinek od skrzyżowania z ulicą Sobieńską do skrzyżowania z ulicą Polną . 242
    ›     Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2015/2016 304
    ›    Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2016-2018 237
      Zamówienia powy powyżej 30.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych 586
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2015/2016 216
   Zamówienia / rok 2014 2858
     Zamówienia powyżej 14.000 / 30.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu 3544
    ›    Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014 534
    ›    Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014 479
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3104E wraz z przepustem w miejscowości Modrzew w km 1+644 - 1+844 623
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Radzice Małe - Radzice Duże. 1244
    ›    Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Rozbudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. 923
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3117E Ostrów - Białaczów - Sobień na odcinku Parczów - Białaczów 783
    ›    OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA: PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 3119E NA ODCINKU KOZENIN - KŁOPOTÓW. 648
    ›    Przebudowa i remont dróg powiatowych będących w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie 632
    ›    Remont dróg powiatowych - ulicy Sobieńskiej i Świerczewskiego w Białaczowie 529
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Trojanów w km 5+200 - 5+690 i w km 6+370 - 6+800 wraz z remontem stożków mostu 560
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015 403
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015 459
     Zamówienia powyżej 14.000 / 30.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania 1091
    ›    Zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego. 558
    ›    Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014 523
    ›     Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014 470
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3104E wraz z przepustem w miejscowości Modrzew w km 1+644 - 1+844 617
    ›     Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Radzice Małe - Radzice Duże. 907
    ›    Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Rozbudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. 438
    ›     Remont drogi powiatowej nr 3117E Ostrów - Białaczów - Sobień na odcinku Parczów - Białaczów 448
    ›    Przebudowa i remont dróg powiatowych będących w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie 401
    ›    OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA: PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 3119E NA ODCINKU KOZENIN - KŁOPOTÓW. 416
    ›     - - - Remont drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Trojanów w km 5+200 - 5+690 i w km 6+370 - 6+800 wraz z remontem stożków mostu 425
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015 864
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015 764
     Zamówienia powyżej 14.000 / 30.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 1360
    ›    Zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego. 491
    ›    - - - Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014 444
    ›    Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2014 423
    ›     Remont drogi powiatowej nr 3104E wraz z przepustem w miejscowości Modrzew w km 1+644 - 1+844 468
    ›     Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap I odcinek Radzice Małe - Radzice Duże. 601
    ›    Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Rozbudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. 476
    ›     Remont drogi powiatowej nr 3117E Ostrów - Białaczów - Sobień na odcinku Parczów - Białaczów 430
    ›     Przebudowa i remont dróg powiatowych będących w administracji Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie 374
    ›    OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA: PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 3119E NA ODCINKU KOZENIN - KŁOPOTÓW. 499
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Trojanów w km 5+200 - 5+690 i w km 6+370 - 6+800 wraz z remontem stożków mostu 426
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015 383
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2014/2015 425
     Zamówienia powyżej 14.000 / 30.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych 705
    ›    Remont dróg powiatowych - ulicy Sobieńskiej i Świerczewskiego w Białaczowie 320
   Zamówienia / rok 2013 3587
     Zamówienia powyżej 14.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu 3686
    ›    Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2013 773
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica. Etap I Jelnia - Drzewica 3640
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice -Żarnów. Etap III odcinek Afryka - Tomaszów i Przebudowa drogi powiatowej nr 1504E Skórkowice - Żarnów na odcinku obejmującym teren kolejowy z wyłączeniem 2448
    ›    Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2013. 725
    ›    : Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Rozbudowy drogi powiatowej nr 3113E - ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię 708
    ›    Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Przebudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice 1708
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew - Ruszenice 991
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E - ul. Kilińskiego w Drzewicy 1500
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3106E w miejscowości Prucheńsko Duże 646
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2013/2014 690
    ›    Dostawa soli drogowej niezbrylającej gat. DR na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie 605
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica. Etap I Jelnia - Drzewica 2250
    ›    Zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego 879
    ›    Zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego. 764
     Zamówienia powyżej 14.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania 1317
    ›     Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2013 719
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica. Etap I Jelnia - Drzewica 997
    ›    Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2013 906
    ›    Rozbudowa drogi pow.nr 1504E na odc. gr. pow. piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice -Żarnów. Etap III odcinek Afryka - Tomaszów i przebudowy drogi powiatowej nr 1504E Skórkowice - Żarnów na odcinku obejmującym teren kolejowy z wyłącz. wiaduktu. 1463
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E - ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię. 915
    ›     Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Przebudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowice 729
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew - Ruszenice 735
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E - ul. Kilińskiego w Drzewicy 699
    ›     Remont drogi powiatowej nr 3106E w miejscowości Prucheńsko Duże 739
    ›    Dostawa soli drogowej nizbrylajacej gat. DR na potrzeby ZDP w Opocznie 565
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica- Drzewica. Etap I Jelnia - Drzewica 682
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2013/2014 931
     Zamówienia powyżej 14.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 1101
    ›    Dostawa emulsji asfaltowej C65 B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2013 602
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica - Drzewica. Etap I Jelnia - Drzewica 778
    ›    Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2013. 701
    ›    Opoczno: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice -Żarnów. Etap III odcinek Afryka - Tomaszów i Przebudowa drogi powiatowej nr 1504E Skórkowice - Żarnów na odcinku obejmującym teren kolejowy z wy 675
    ›    Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Rozbudowy drogi powiatowej nr 3113E - ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię. 645
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 1505E Skotniki - Ruszenice na odcinku Klew - Ruszenice 581
    ›    Opracowanie dokumentacji projektowej dla: Przebudowy drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice 682
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E - ul. Kilińskiego w Drzewicy 528
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3106E w miejscowości Prucheńsko Duże 562
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica -Drzewica. Etap I Jelnia - Drzewica 537
    ›    Dostawa soli drogowej niezbrylającej gat. DR na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie 506
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2013/2014 499
     Zamówienia powyżej 14.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych 911
    ›    Unieważnienie postępowania na zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego? 382
   Zamówienia / rok 2012 3166
     Zamówienia powyżej 14.000 euro - Ogłoszenia o zamówieniu 2593
    ›    Likwidacja skutków nawałnicy z dnia 14.07.2011r. w zakresie uporządkowania i odtworzenia zniszczonego zadrzewienia przydrożnego dróg powiatowych na terenie gmin: Białaczów, Żarnów i Opoczno 956
    ›    Dostawa emulsji asfaltowej szybkorozpadowej zwykłej K1-65 na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2012 820
    ›    Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2012. 729
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice -Żarnów. Etap II odcinek Tomaszów - Marcinków. 1352
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Strzeszkowice. Etap II 742
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E, fragment ulicy Żeromskiego w Drzewicy 1172
    ›    Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3118E ulica Przedborska w Paradyżu 883
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3122E na odcinku Zachorzów - Zachorzów Kolonia wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3121E 879
    ›    Budowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w Białaczowie 786
    ›    Dostawa soli drogowej niezbrylającej gat. DR na potrzeby ZDP w Opocznie 654
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2012/2013 816
    ›    Dostawa remontera drogowego na emulsję asfaltową i grysy do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych 776
     Zamówienia powyżej 14.000 euro - Powiadomienie o wynikach postępowania 1207
    ›    Dostawa emulsji asfaltowej C65B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2012 761
    ›    Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2012 842
    ›     Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice -Żarnów. Etap II odcinek Tomaszów - Marcinków. 927
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Strzeszkowice. EtapII 899
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E, fragment ulicy Żeromskiego w Drzewicy 983
    ›    Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3118E ulica Przedborska w Paradyżua 792
    ›    Remont drogi powiatowej nr 3122E na odcinku Zachorzów -Zachorzów Kolonia wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3121E 953
    ›    Budowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w Białaczowie 1271
    ›     Dostawa soli drogowej niezbrylającej gat. DR na potrzeby ZDP w Opocznie 893
    ›     Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2012/2013 1550
    ›     Dostawa remontera drogowego na emulsję asfaltową i grysy do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych 859
     Zamówienia powyżej 14.000 euro - Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 1165
    ›    Likwidacja skutków nawałnicy z dnia 14.07.2011r. w zakresie uporządkowania i odtworzenia zniszczonego zadrzewienia przydrożnego dróg powiatowych na terenie gmin: Białaczów, Żarnów i Opoczno. 903
    ›    Dostawa emulsji asfaltowej C65B3 PU/RC na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2012 888
    ›    Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie w roku 2012 647
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice -Żarnów. Etap II odcinek Tomaszów - Marcinków. 670
    ›    Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m. Strzeszkowice. Etap II 634
    ›    Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3118E ulica Przedborska w Paradyżu 745
    ›    Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E, fragment ulicy Żeromskiego w Drzewicy 602
    ›     Remont drogi powiatowej nr 3122E na odcinku Zachorzów - Zachorzów Kolonia wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3121E 571
    ›    Budowa chodnika i zjazdów przy drodze powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w Białaczowie 594
    ›    Dostawa soli drogowej niezbrylającej gat. DR na potrzeby ZDP w Opocznie 592
    ›    Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2012/2013 580
    ›    Dostawa remontera drogowego na emulsję asfaltową i grysy do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych 642
     Zamówienia powyżej 14.000 euro - Ogłoszenia o przetargach unieważnionych 842
   Inne 8964
     Ogłoszenie o sprzedaży sprzętu 1762
     Ogłoszenie o sprzedaży drewna 1433
Praca
   Oferty zatrudnienia 2907
     OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY 4867
     OGŁOSZENIA O WOLNYCH STANOWISKACH PRACY POZA NABOREM 2240
    ›    Kierownik robót - miejsce pracy Obwód Drogowo-Mostowy Nr 2 w Solcu 1427
     OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY 2000
     OGŁOSZENIA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA NA WOLNE STANOWISKA PRACY POZA NABOREM 1842
Procedury i formularze załatwiania spraw
   Elektroniczna skrzynka podawcza 1592
   Zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklamy, uzgodnienie zjazdu 4118
   Zgłaszanie szkód komunikacyjnych 1373
Dostęp do Informacji Publicznej
   Informacja publiczna 1756
   Informacja publiczna nie udostępniona w BIP 1582
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 1388
Inne
   Ogólny wykaz dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie 2683
   Zestawienie dróg administrowanych przez ZDP na terenie gmin 4651
   Zimowe Utrzymanie Dróg 1591
     Ważne telefony 826
     Standardy Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych 1509
     Wykaz dróg zimowego utrzymania 1098
     Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017 202
     Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018 152
   Rejestry, Ewidencje, Archiwa 1318
   Redakcja BIP 1596