główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OPOCZNIE ul. Kwiatowa 1a 26-300 OPOCZNO tel/fax 44 736 11 25 tel. kom 603 135 607 e-mail: sekretariat@zdpopoczno.pl NIP 768 15 40 929 Regon : 59 065 35 93 Obwód Drogowo- Mostowy Nr 1 w Opocznie ul. Rolna 5 26-300 Opoczno tel. 44 754-34-62 Obwód Drogowo- Mostowy Nr 2 w Solcu Solec 26 26-333 Paradyż tel. 44 758 41 65

Utworzony: 2012-02-08 | Zmodyfikowany: 2019-07-02 10:29

2. Strona Główna

Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2019 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie z dnia 11.06.2019 roku ze względu na utrzymujące się upały w dniach od 11.06.2019 do 14.06.2019 roku Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie będą pracować w godzinach od 7:00 do 14:00 Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie informuje, że od dnia 12.07.2018roku zmienił siedzibę. Nowa lokalizacja znajduje się będzie w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Kwiatowej 1A w Opocznie . Witamy na nasz...

Utworzony: 2015-12-16 | Zmodyfikowany: 2019-06-11 14:14

3. Zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklamy, uzgodnienie zjazdu

Zajęcie pasa

Zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklamy, uzgodnienie zjazdu Zasady ogólne wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. Poprzez pojęcie zajęcia pasa drogowego należy rozumieć: prowadzenie robót w pasie drogowym. umieszczanie urządzeń obcych w pasie drogowym (gazociągi, wodociągi itp.). umieszczanie reklam w pasie drogowym. lokalizowanie budynków, kopert postojowych, stoisk handlowych. usuwanie awarii urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym. Zezwolenie wydawane jest w formie decyzji ad...

Utworzony: 2012-02-08 | Zmodyfikowany: 2019-05-15 10:43

6. Sprawozdania finansowe za rok 2018 (bilans,rachunek zysków i strat,zestawienie zmian funduszu jednostki,informacja dodatkowa)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018

Utworzony: 2019-05-09 | Zmodyfikowany: 2019-05-09 08:46

8. Informacje

Informacja o planowanych inwestycjach i możliwościach wybudowania kanału technologic...

Utworzony: 2019-04-12 | Zmodyfikowany: 2019-04-12 09:14

9. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

Utworzony: 2019-01-28 | Zmodyfikowany: 2019-01-28 12:18

10. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: "Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2019-2022"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: "Dostawa paliw płynnych do sprz...

Utworzony: 2018-12-21 | Zmodyfikowany: 2018-12-21 18:16

13. Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2019-2022

Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowy...

Ogłoszenie nr 660522-N-2018 z dnia 2018-12-12 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie: Dostawa paliw płynnych do sprzętu i samochodów służbowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie w latach 2019-2022 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakła...

Utworzony: 2018-12-12 | Zmodyfikowany: 2018-12-12 12:33

14. Ważne telefony

Ważne telefony

1. Baza zimowego utrzymania dróg (BZU) w Opocznie przy ul.Rolnej 5 obsługuje drogi na terenie gmin Opoczno, Drzewica, Poświętne, Sławno telefon. 44 754 34 62, 603 135 607 Odpowiedzialnym za zimowe utrzymanie dróg (ZUD) na bazie zimowego utrzymania (BZU) w Opocznie jest Kierownik ODM-1 tel. 603 135 260 2. Baza zimowego utrzymania dróg w Solcu gm. Paradyż przy drodze krajowej 74 obsługuje drogi powiatowe na terenie gmin: Białaczów Mniszków, Paradyż, Żarnów telefon. 44 758 41 65 Odpowiedzialnym ...

Utworzony: 2018-11-19 | Zmodyfikowany: 2018-11-19 11:13

15. Ważne telefony

Ważne telefony

WAŻNE TELEFONY: Obwód Drogowo- Mostowy Nr 1 w Opocznie tel. 44 754 34 62 tel. kom. 603 135 607 Obwód Drogowo- Mostowy Nr 2 w Solcu tel. 44 758 41 65

Utworzony: 2012-02-20 | Zmodyfikowany: 2018-11-19 07:48

16. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2018/2019

Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w...

Utworzony: 2018-10-24 | Zmodyfikowany: 2018-10-24 12:37

17. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2018/2019

Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w...

Utworzony: 2018-10-24 | Zmodyfikowany: 2018-10-24 12:37

18. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2018/2019

Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w...

Utworzony: 2018-10-24 | Zmodyfikowany: 2018-10-24 12:36

19. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2018/2019

Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w...

Utworzony: 2018-10-24 | Zmodyfikowany: 2018-10-24 12:36

20. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie w sezonie 2018/2019

Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w...

Utworzony: 2018-10-24 | Zmodyfikowany: 2018-10-24 12:35