artykuł nr 11

Zmiana organizacji ruchu w dniach 31.10-2.11.2012

                                                                               Opoczno dn. 26.10.2012r.

 

 

 

INFORMACJA

 

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie informuje, że w celu usprawnienia wzmożonego ruchu drogowego związanego z dniem Wszystkich Świętych zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu na ulicach w obrębie cmentarzy w Opocznie.

Będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy:

1. na ulicy Granicznej (droga gminna) na odcinku od ul. Partyzantów do ulicy Inowłodzkiej,

2. na ulicy Kwiatowej (droga gminna) od siedziby Starostwa do ulicy św. Marka,

3. na ulicy Moniuszki (droga powiatowa) od ulicy Garncarskiej do ulicy Staromiejskiej.

Zmiana organizacji ruchu będzie wprowadzona w dniu 31 października 2012r. w godzinach popołudniowych i będzie obowiązywała do rana w dniu 2 listopada bieżącego roku.

Prosi się kierowców o ostrożną jazdę i przestrzeganie znaków drogowych.

artykuł nr 12

Likwidacja skutków nawałnicy z dnia 14.07.2011r. w zakresie uporządkowania zniszczonego zadrzewienia przydrożnego dróg powiatowych na terenie gmin: Białaczów, Żarnów, Opoczno

 Powiat Opoczyński informuje, iż zadanie pn. „Likwidacja skutków nawałnicy z dnia 14.07.2011r. w zakresie uporządkowania zniszczonego zadrzewienia przydrożnego dróg powiatowych na terenie gmin: Białaczów, Żarnów, Opoczno” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Wartość zadania - 81.867,24 zł

Kwota dotacji WFOŚiGW w Łodzi - 81.048,00 zł

obrazek
artykuł nr 13

Zakup sprzętu do utrzymania zieleni przydrożnej na drogach powiatowych Powiatu Opoczyńskiego

 

Informacja

na temat zakupu sprzętu
 
 
Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie informuje, że wniosek o pożyczkę na zadanie pod nazwą „Zakup sprzętu do utrzymania zieleni przydrożnej na drogach powiatowych Powiatu Opoczyńskiego” uzyskał pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Zadanie przewidywało zakup następującego sprzętu do utrzymania zieleni przydrożnej:
- ciągnika o mocy 87 KM z napędem 4x4;
- przyczepy samowyładowczej 2 osiowej o ładowności 8T;
- kosiarki bijakowej wysięgnikowej;
- pilarki spalinowej o mocy 3,8 KM;
- kosy spalinowej z amortyzatorem o mocy 3,1 KM.
Koszt całkowity zadania zaplanowano na kwotę 231.802,00 zł. W wyniku przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu 16.12.2011r. został wyłoniony wykonawca zadania obejmującego zakup ciągnika, przyczepy i kosiarki bijakowej tj. PPHU „A.K. Chmielewski” Sp. jawna Kleczanów 155, 27-641 Obrazów za kwotę 227.673,00 zł. Zakupu pilarki i kosy spalinowej dokonano w Z.U.H. „Las, Dom, Ogród” Piotr Widuliński, ul. Piotrkowska 59B, 26-300 Opoczno za kwotę 4.298,00 zł. Ogółem wartość zakupionego sprzętu wyniosła 231.971,00 zł.
 
Zakupiony sprzęt pozwoli na wykonanie prac mających na celu poprawę stanu utrzymania zieleni przydrożnej w tym min. wykaszanie traw i chwastów, wycinanie odrostów i zakrzaczeń na poboczach, rowach i trawnikach oraz pielęgnację drzew w pasie drogowym. Zabiegi te będą przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się chwastów i chorób roślin oraz w znacznym stopniu podniesiona zostanie estetyka dróg powiatowych.
 
 

 

 

obrazek