artykuł nr 6

Informacja o planowanych inwestycjach i możliwościach wybudowania kanału technologicznego

obrazek
artykuł nr 7

Informacja o planowanych inwestycjach i możliwościach wybudowania kanału technologicznego

obrazek
artykuł nr 8

Informacja o planowanych inwestycjach i możliwościach wybudowania kanału technologicznego

obrazek
artykuł nr 9

Zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego

Informacja

na temat zakupu sprzętu

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie informuje, że w dniu 27.01.2014r. w drodze przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo-wodnych pasów dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego” zakupił koparko-ładowarkę JCB 3CXXT AEC T4 za kwotę 341.500 tys. zł.

Na to zadanie uzyskano pożyczkę ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 307.000 tys. zł.

 


„Dofinansowano ze środków

Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Łodzi”

 

Głównym celem zakupu specjalistycznego sprzętu jest poprawa warunków gruntowo-wodnych wzdłuż pasów dróg powiatowych i rowów przydrożnych, a co się z tym wiąże ograniczenie erozji gruntów rolnych. Zakupienie sprzętu specjalistycznego pozwoli na prowadzenie bieżącej konserwacji rowów przydrożnych. Powyższe wpłynie na ochronę pól rolnych i łąk przyległych do drogi przed ich zalewaniem.

www.wfosigw.lodz.pl

 

artykuł nr 10

Informacja o planowanych inwestycjach i możliwościach wybudowania kanału technologicznego

obrazek