główna zawartość
artykuł nr 1

Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie

 

 

powitanie w BIP

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2019 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie z dnia 25.11.2019 r. dzień 24grudnia 2019 r. (Wigilia) jest dniem wolnym od pracy.

Dzień 24 grudnia 2019  r. podlega  odpracowaniu w sobotę 7 grudnia 2019 r. w godzinach 7.00 - 15.00

 

 

 

 

 

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2019

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie z dnia 11.06.2019 roku

ze względu na utrzymujące się upały

w dniach od 11.06.2019 do 14.06.2019 roku

Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie będą pracować

w godzinach od 7:00 do 14:00

 

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie informuje, że od dnia 12.07.2018roku zmienił siedzibę.

 Nowa lokalizacja znajduje się będzie w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Kwiatowej 1A w Opocznie .

Witamy na naszej stronie

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119) zwanego dalej Rozporządzeniem informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie, ul Kwiatowa 1 A, 26-300 Opoczno, kontakt jest możliwy za pomocą telefonu 44 736 11 25
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi  skontaktuj się z Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail  zdpop@wp.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku
  o samorządzie powiatowym i uchwały Nr V/38/99 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 30 marca 1999 roku
 1. Przetwarzane przez nas dane mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
  1. inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opocznie i wynika z przepisów prawa.
 3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Biuletynu Informacji Publicznej